2nd International Young Carers Conference

Tid
Ämne
2nd International Young Carers Conference
Plats
Clarion Hotell & Congress Malmö Live
Skapad

"The 2nd International Young Carers Conference" kommer att inbjuda världssamfundet till att diskutera frågor om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Syftet är att hjälpa och stödja samhället i att ta ansvar för och aktualisera FN-konventionen om barnets rättigheter, i synnerhet när ett barn har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller psykisk sjukdom eller när familjen är drabbad av sorg.

Målet för konferensen är att stärka samarbetet mellan länder och olika intressenter genom att inspirera till samverkande politik, forskning, praktik och utvecklingsarbete. Det övergripande målet är att maximera barns hälsa, välbefinnande utveckling och utbildning. Datum för konferensen är den 29-31 maj 2017.

Läs mer om konferensen

Läs för mer information om priser och anmälan

Senast uppdaterad 2016-11-17 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson