Inspirationsdag om anhörigstöd

Tid
Ämne
Inspirationsdag om anhörigstöd
Plats
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Bromma
Skapad

NSPH, SKL, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.05 Välkommen, Anki Sandberg, ordförande, NSPH

10.05 – 11.00 Anhörigprojektet; lärdomar, material och kunskap från tre års projektarbete, Ingrid Lindholm och Jenny Lindström

11.00 – 11.15 Bensträckare

11.15 – 11.45 Nytt inspirationsmaterial, Eva Gustafsson, möjliggörare, NKA

11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.15 Anhörigperspektiv på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Marie Adolfsson, utbildningsledare, Riksförbundet Attention

13.15 – 13.45 Stöd till den som står nära någon med en ätstörning, Fredrika Sandell, projektledare Närståendestöd; Frisk&Fri

13.45 – 14.20 Exempel på samverkan psykiatrianhöriga, representanter från Nätverket Styrning och Ledning av Psykiatrin

14.20 – 14.40 Kaffe

14.40 – 15.20 Råd och konkreta tips till anhöriga som lever nära den som inte orkar leva, Ullakarin Nyberg, suicidexpert, ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen

15.20 – 16.00 Hur går vi vidare, panelsamtal mellan representanter från SKL, Nka och NSPH och dess medlemsförbund

Målgrupp: Personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Klicka här för anmälan

Skriv ut programmet

Senast uppdaterad 2017-09-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson