Kalendarium

2nd International Young Carers Conference

"The 2nd International Young Carers Conference" kommer att inbjuda världssamfundet till att diskutera frågor om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Syftet är att...

29
maj

Webbinarie Sexualitet och relationer vid sjukdom och funktionsnedsättning

Vad händer med närheten, sinnligheten och sexualiteten när relationen mellan människor påverkas av sjukdom eller funktionsnedsättning? Hur kan man som personal stötta...

5
sep

Webbinarie Den ombokade resan att leva som familj med kronisk sjukdom

Liselott Orestedt, Leg. sjuksköterska och Filosofie doktor Utgångspunkten är familjer där en vuxen familjemedlem har en kronisk sjukdom. Föreläsningen handlar om hur d...

12
sep

Webbinarie Anhöriga i fokus – Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig– och intresseorganisationerunilla Matheny, Paul Svensson och kollegor vid Röda Korset och Anhörigas Riksförbund

Webbinariet vänder sig till personal och frivilliga som är egagerade i anhörigfrågor. Under webbinariet kommer vi att ge en introduktion till webbutbildningen och ge...

15
sep

Webbinarie om Anhöriga och funktionsnedsättningar vid epilepsi

Epilepsi är vanligt hos barn, ungdomar och vuxna, speciellt hos de med en svårare hjärnskada. Det är viktigt att anhöriga och andra i samhället har kunskap om epilepsi...

26
sep

Socialtjänsten idag och framåt!

Nationell konferens i Kalmar den 27-28 september 2017 om delaktighet, medverkan och inflytande. Arrangör: Regionförbundet i Kalmar län. Medarrangör: Nationellt...

27
sep

Webbinarie IKT- stöd till anhöriga till äldre närstående

Aileen Bergström, Leg. arbetsterapeut, Med Dr. Sektionen för arbetsterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet. Klicka här...

29
sep

7th International Carers Conference in Adelaide

Carers Australia is proud to host the 7th International Carers Conference in Adelaide, South Australia, from 4-6 October 2017. The conference aims to re-imagine caring...

4
okt

Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Konferensen vill särskilt uppmärksamma behoven hos de yngsta barnen och deras föräldrar genom att sätta fokus på att satsningar på späda barns psykiska hälsa och stöd...

16
okt

Äldreomsorgsdagarna 2017

26 – 27 oktober är det åter dags för en av Sveriges största konferenser för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Förra året kom nästan 1400 deltagare från hela Sverige....

26
okt
Föregående12