Kalendarium

Kunskapskonferens om det sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa

Socialpsykiatriskt forum bjuder in till en kunskapskonferens om det sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa. I konferensen medverkar personer med...

5
sep

Webbinarie Sexualitet och relationer vid sjukdom och funktionsnedsättning

Vad händer med närheten, sinnligheten och sexualiteten när relationen mellan människor påverkas av sjukdom eller funktionsnedsättning? Hur kan man som personal stötta...

5
sep

Nationell konferens om suicidprevention

Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention äger rum i Göteborg den 12-13 september 2017. Årets tema är "Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för...

12
sep

Webbinarie Den ombokade resan att leva som familj med kronisk sjukdom

Liselott Orestedt, Leg. sjuksköterska och Filosofie doktor Utgångspunkten är familjer där en vuxen familjemedlem har en kronisk sjukdom. Föreläsningen handlar om hur d...

12
sep

Webbinarie Anhöriga i fokus – Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig– och intresseorganisationerunilla Matheny, Paul Svensson och kollegor vid Röda Korset och Anhörigas Riksförbund

Webbinariet vänder sig till personal och frivilliga som är egagerade i anhörigfrågor. Under webbinariet kommer vi att ge en introduktion till webbutbildningen och ge...

15
sep

Hälsovetenskapens dag 2017

Föreläsningar om pågående forskning kring temat: Familj och anhöriga i vården. Vid Institutionen för hälsovetenskaper bedrivs flera projekt som studerar eller berör...

21
sep

Världens viktigaste uppdrag!

Välkomna på MFoF:s och Länsstyrelsernas konferenser om föräldraskapsstöd med rubriken Världens viktigaste uppdrag. Programmet är utformat för beslutsfattare och...

26
sep

Webbinarie om Anhöriga och funktionsnedsättningar vid epilepsi

Epilepsi är vanligt hos barn, ungdomar och vuxna, speciellt hos de med en svårare hjärnskada. Det är viktigt att anhöriga och andra i samhället har kunskap om epilepsi...

26
sep

Socialtjänsten idag och framåt!

Nationell konferens i Kalmar den 27-28 september 2017 om delaktighet, medverkan och inflytande. Arrangör: Regionförbundet i Kalmar län. Medarrangör: Nationellt...

27
sep

Webbinarie IKT- stöd till anhöriga till äldre närstående

Aileen Bergström, Leg. arbetsterapeut, Med Dr. Sektionen för arbetsterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet. Klicka här...

29
sep
Föregående12