Kalendarium

Interkulturellt anhörigstöd - Vad är det?

Vad är interkulturalitet? Hur inkluderar vi migranter i vårt anhörigstöd? Vad kan vi lära oss från andra länder om interkulturellt anhörigstöd? Dessa är några av de...

21
nov

Inbjudan till Anhörigdag Om att vara anhörig/närstående till någon med funktionsnedsättning

Välkommen till en dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten! Tid, plats och kostnad: Fredag den 23 november 2018 kl. 09.00–15.15, >Dalheimers Hus,...

23
nov

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns

Fler drabbas av depression efter 65 års ålder och andelen självmord är hög. Trots det får inte äldre det stöd de behöver. Välkommen på en frukost som ger ny kunskap oc...

30
nov

Välkomna till FUB:s syskonseminarium

Vuxna syskon glöms ofta bort. Att ha ett syskon med en intellektuell funktionsnedsättning kan vara både ensamt, krävande, givande och roligt. Alla syskonrelationer är...

1
dec

Barns Rätt som Anhöriga, 2019

Välkommen på konferens om samtal med barn och unga. Ta del av inspirerande föreläsningar, forskning och diskussioner om BRA-samtal! Målgruppen för konferensen är främs...

6
feb

"It Takes a Village..."

AN INTERNATIONAL CONFERENCE  Families experiencing substance use, mental or physical health problems May 14-16th. 2019 in Oslo, Norway 'It Takes a Village' internation...

14
maj

IAGG-ER 2019

Welcome to the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019 23rd – 25th May 2019 in Gothenburg, Sweden Läs mer

23
maj