Kalendarium

Inspirationsträff om digitalt anhörigstöd

Coronapandemin fortsätter och restriktioner från regering och myndigheter gör att också formerna för anhörigstöd behöver förändras. Välkommen till ett webbinarium för...

19
jan

Webbinarium: Anhörigskap i perspektiv – nationella minoriteter och urfolk

Om man ser till aktuell forskning är det tydligt att inte minst äldre personers förhållanden beskrivs homogent. Genom en serie webbinarium vill vi motverka detta och...

25
jan

Webbinarium: Kommunikation en mänsklig rättighet för personer med flerfunktionsnedsättning

I FUB:s pågående Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under drygt två år arbetat för att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i si...

26
jan

Webbinarium: Samspel med jämnåriga

Att samspela med jämnåriga är viktigt för alla, men personer med flerfunktionsnedsättning kan behöva mer stöd. I webbinariet ger logoped Helena Wandin och specialpedag...

3
feb

Utbildning i BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset erbjuder utbildningar i BRA-samtal. BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i...

5
feb

Webbinarium: Nätverksmöten med metoden Gemensam Problemlösning för personer med flerfunktionsnedsättning

I FUB:s pågående Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under drygt två år arbetat för att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i si...

23
feb

Webbinarium: Aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning

Aktiviteter som anpassats för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning skapar delaktighet. Aktivitet syftar till att, öka och bibehålla vakenhetsgraden, sätta fokus...

25
mar

Vi är med paketet presenteras

I FUB:s avslutade Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under två och ett halvt år arbetat för att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli...

27
apr

International Young Carers Conference

Den 3-4 maj 2021 arrangeras den 3:e Internationella "Young Carers" konferensen "Identify, Support, Listen to young carers" i Bryssel. Konferensen skulle egentligen ha...

3
maj