Kalendarium

Stödgruppsledarutbildning enligt metoden Barnkraft 2019

För dig som vill vara med och leda stödgrupper för föräldrar med psykisk sjukdom och deras barn/ungdomar. Barnkraft vänder sig till föräldrar med psykisk sjukdom och...

10
sep

Samtalskonst Anhörigstöd

"Samtalskonst Anhörigstöd" är en kurs som riktar sig till personer som arbetar med anhörigstöd och som vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med...

16
sep

Åldrandets möjligheter

Välkommen till Borås för att utbyta tankar och erfarenheter kring hur vi på bästa sätt kan samverka för att tillsammans minska utanförskapet och bidra till en ökad...

18
sep

Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat?

Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag om att förbereda och genomföra en information- och kunskapshöjande insats i syfte att minska stigma kring psykisk...

23
sep

Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till konferens på temat, i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och...

2
okt

Värna våra yngsta 2019

Späda barns rätt till hälsa och utveckling För tredje året i rad anordnar vi nu en nationell konferens om stöd till våra yngsta och deras föräldrar. Innehåll Konferens...

8
okt

Temadag om Smith Lemli Opitz syndrom

Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska anordnar i samverkan med stiftelsen JMR för personer med Smith Lemli Opitz syndrom (SLO syndrom) en temadag om denna...

11
okt