Webbsändningar från Almedalen

Webbsändning torsdag kl 16:00 Hur stoppar vi den skenande psykiska ohälsan – är anhöriga svaret?

När en person insjuknar i psykisk ohälsa är det vanligt att många runtomkring drabbas. Många anhöriga upplever att deras erfarenheter inte tas tillvara inom vården. Detta trots att forskning visar att när ens anhöriga inkluderas i t.ex. resursgrupp runt den sjuke så förbättras både den sjukes och anhörigas hälsa och återhämtningen sker snabbare. Klicka här för att se webbsändningen.

Medverkande
• Lennart Magnusson, Verksamhetschef, NKA – Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga
• Ingrid Lindholm, Projektledare, Anhörigprojektet/NSPH
• Jenny Lindström, Kommunikationsansvarig, Anhörigprojektet/NSPH

Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

_______________________________________________________________________________________

Webbsändning onsdag kl 10:45 Kan personlig assistans utföras utan anhöriga?

Att anhöriga arbetar som personliga assistenter är ifrågasatt. Vad beror det på? LSS-utredaren sneglar på Norge, där anhöriga inte har samma roll i assistansen. Är assistansen alltid beviljad så att den kan utföras av någon annan? Hur påverkas kvalitet och kontinuitet i assistansen?

 

Medverkande: Maria Persdotter, Förbundsordförande, RBU, Cecilia Blanck, Verksamhetsansvarig, Föreningen JAG, Lennart Magnusson, Verksamhetschef, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, Désirée Pethrus, Särskild utredare LSS och assistansersättningen

Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO

_____________________________________________________________________________________

Webbsändning tisdag: Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?

Den djup mänskliga önskan att ta hand om sina närmaste får en särskild innebörd när det handlar om en anhörig med utvecklingsstörning. Hur kommer det sig att synen på anhöriga som assistenter har förändrats påtagligt, något som framgår tydligt i direktiven för den pågående LSS utredningen?

 

Arrangör:
Riksförbundet FUB

Medverkande:
Désirée Pethrus, särskild utredare LSS – utredningen, Lennart Magnusson, Verksamhetsansvarig, NKA, Karin Flyckt, Funktionshindersamordnare, Socialstyrelsen, Barbro Berger, Förälder/personlig assistent/lärare, Medlem FUB

Senast uppdaterad 2017-07-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson