Anhörigprojektet

"Anhöriga själva drabbas av psykisk ohälsa"

Ingrid Lindholm, projektledare för Anhörigprojektet beskriver situationen för anhöriga som vårdar någon närstående.

När det värsta händer

”Jag lever med sorgen varje dag. Men idag mår jag bra – känner mig inte rädd för någonting längre. Det värsta som kan hända har redan hänt.” Pirjo.

Att se anhöriga som en resurs

En film om psykisk ohälsa och att se anhöriga som en resurs inom vården.

Vem hjälper den som hjälper?

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Men när vården inte räcker till tvingas många anhöriga ta det övergripande vårdansvaret. Något som ofta leder till att de själva drabbas av psykisk ohälsa, blir sjukskrivna eller tvingas går ner i arbetstid.

Senast uppdaterad 2021-04-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson