Överenskommelser

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2020 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2019 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 (pdf, nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Senast uppdaterad 2018-01-18 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson