Överenskommelser

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan  staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 (nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 (pdf, nytt fönster)
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Senast uppdaterad 2016-01-25 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson