Faktablad om Nka:s tidigare uppdrag inom området psykisk ohälsa

Under perioden 2012-2014 arbetade Nka fram ett nationellt kunskapsstöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bakom uppdraget stod Socialdepartementet. I samband med satsningen sammanställdes ett faktablad som kortfattat beskriver uppdraget. Här intill kan du ladda ner faktabladet.

 

Kontakt

Bild på Barbro Falk
Barbro Falk

Kommunikatör, Psykisk ohälsa

070-547 02 75

Barbro Falk har en socionomexamen med informationsinriktning. Hon har även studerat praktisk svenska, informationsteknik och litteraturvetenskap. Barbro har under hela sitt yrkesliv arbetat med det skrivna ordet - de senaste 18 åren som frilansjournalist med fokus på medicin, hälsa, vård och sociala frågor. Innan Barbro övergick till frilansverksamhet var hon chefredaktör för Landstinget i Kalmar läns personaltidning i tio år. Hon har också erfarenhet från dags- och fackförbundspress. Barbro är medlem i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister. På Nka arbetar Barbro som kommunikatör inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

 

Senast uppdaterad 2021-01-14 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson