Faktablad om Nka:s tidigare uppdrag inom området psykisk ohälsa

Under perioden 2012-2014 arbetade Nka fram ett nationellt kunskapsstöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bakom uppdraget stod Socialdepartementet. I samband med satsningen sammanställdes ett faktablad som kortfattat beskriver uppdraget. Här intill kan du ladda ner faktabladet.

Vill du veta mer om kunskapsstödet går det bra att kontakta Barbro Falk.

Kontakt

Bild på Barbro Falk
Barbro Falk

Kommunikatör, Psykisk ohälsa

070-547 02 75

Barbro Falk har en socionomexamen med informationsinriktning. Hon har även studerat praktisk svenska, informationsteknik och litteraturvetenskap. Barbro har under hela sitt yrkesliv arbetat med det skrivna ordet - de senaste 18 åren som frilansjournalist med fokus på medicin, hälsa, vård och sociala frågor. Innan Barbro övergick till frilansverksamhet var hon chefredaktör för Landstinget i Kalmar läns personaltidning i tio år. Hon har också erfarenhet från dags- och fackförbundspress. Barbro är medlem i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister. På Nka arbetar Barbro som kommunikatör inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

 

Senast uppdaterad 2016-01-27 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson