Intressanta exempel

Annorlunda kokbok hjälper
anhöriga hantera vardagen

Den franska organisationen för anhörigstöd - Aidant Attitude - har tagit fram en 20-sidig broschyr som vänder sig till personer som är på väg in i rollen som vårdande anhöriga. Broschyren är utformad som en "kokbok" med sju recept.

Här kan du läsa mer om kokboken och om arbetet i Frankrike att utveckla stöd till anhöriga.

Patientforum införs
i skånsk heldygnsvård

Inneliggande patienter inom den psykiatriska vården i Skåne ska få mer inflytande över sin vårdmiljö. Det hoppas NSPH Skåne som startat ett samarbete med Psykiatri Skåne. NSPH Skåne är en ideell organisation som företräder ett antal brukar, patient- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.

Läs mer om satsningen här.

Stödgrupper ska minska
anhörigas lidande

Runt om i landet startar studiecirklar för anhöriga till personer med självskadebeteende. Bakom satsningen står den ideella organisationen Shedo. Nka medverkar i projekets styrgrupp.

Läs hela artikeln här.

Gävle satsar på anhörigstöd
inom området psykisk ohälsa

10 000 Gävlebor stödjer, vårdare eller hjälper en närstående. För att de anhöriga
ska orka och själva må bra erbjuder kommunen stöd i olika former, bland annat inom området psykisk ohälsa där sju olika stödgrupper pågår just nu.

Hela artikeln om arbetet på Anhörigcenter i Gävle går att läsa i nyhetsbrev nummer 2/14.

Så får familjen kraft att hantera symtomen

Det är symtomen som är problemet – inte den som är sjuk. Och symtomen påverkar alla inblandade, både patienten och de anhöriga. Psykopedagogisk intervention, PPI, är en behandlingsmetod som hjälper familjen att hantera symtomen. Terapeuten Tina Orhagen har lång erfarenhet av PPI. Hon berättar att studier har visat att PPI minskar risken för återfall och reducerar de anhörigas belastning.

Läs hela artikeln om PPI här.

Samarbete över gränserna i Örebro

Gina och Sofia är båda anhörigkonsulenter i Örebro. Gina arbetar på Anhörigcentrum i Örebro kommun och Sofia arbetar på Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS). Båda vill arbeta för en ökad samverkan i anhörigfrågor inom området psykisk ohälsa och samarbetar idag på olika sätt för att nå sina mål.

Läs hela artikeln Samarbete över gränserna i Örebro

Midhagen och Norra Stockholms Psykiatri påverkar och inspirerar

- Midhagens koncept innebär att anhöriga och familj ska involveras i patientens vård från första dagen. Även när patienten förbjuder personalen att tala om deras situation med de anhöriga, så är det ingenting som hindrar att vi sätter oss ner och lyssnar på vad den anhöriga har att säga. Det innebär inte att vi bryter sekretessen utan vårdpersonalen ger information på allmän, generell nivå för att stötta den anhöriga som ofta också befinner sig i kris, säger Maria Mattsson.

Läs hela artikeln Midhagen och Norra Stockholms Psykiatri påverkar och inspirerar

Senast uppdaterad 2016-01-27 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson