Småbarnstiden tar ju aldrig slut

"Småbarnstiden tar ju aldrig slut." Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat" av Anette Högberg.

Rapporten redovisar en undersökning av hur män och kvinnor upplever att parrelationen har påverkats av att de fått ett barn med autism. Studien tar fasta på vad detta kan innebära för familjen i stort, för parrelationen och för självbilden.

Rollfördelning och beroende behandlas, liksom relationer till släkt, vänner och nätverk. Rapporten tar också upp hur kompetens och stolthet kan växa fram.

Mer information:

Rapporten är utgiven av Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting

Hela rapporten går att läsa på Stockholms läns landstings webbplats (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2014-08-11 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson