En alldeles särskild familj

"En alldeles särskild familj: att vara familjehem för unga med autism och asperger" av Caroline Lindberg. Hon är pedagog och arbetar som handledare och utbildare.

Boken vänder sig i första hand till familjehem som tar emot unga med autismspektrumtillstånd (AST) och till dem som arbetar med familjehemsplaceringar. Men boken kan även läsas av anhöriga. Syftet med boken är att ge kunskap om själva funktionsnedsättningen, förståelse för den biologiska familjens historia samt tankar och idéer om hur familjehem bäst stöttar barnet. Boken är utgiven 2011 av Gothia förlag (numera Gothia Fortbildning).

Mer om boken

På Gothia Fortbildnings webbplats kan du läsa mer om både författaren och boken (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2014-03-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson