Hitta dina rättigheter

Den service och de insatser som finns för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras föräldrar är uppdelade på tre huvudmän:

  • staten
  • landstingen
  • kommunerna.

Nackdelen med många huvudmän är att kan vara svårt att hitta till rätt instans för att få den hjälp man behöver. Det är svårt att överblicka vilken myndighet som har ansvar för vilken förmån.

Dåvarande Handikappombudsmannen fick för flera år sedan i uppdrag av regeringen att skriva en samlad översiktlig information som vägledning för familjerna. Guiden Hitta dina rättigheter arbetades fram. Guiden är inte någon heltäckande juridisk beskrivning av samhällets insatser. Men den ger en översikt som gör det lättare att överblicka utbudet. I stora drag beskrivs vilka rättigheter och vilket stöd som kan efterfrågas och var man ska vända sig.

Materialet på följande sidor är hämtat från guiden. Materialet är uppdaterat och reviderat. Handikappombudsmannen finns inte längre kvar som institution utan har istället ersatts av Diskrimineringsombudsmannen.

Klicka på länkarna nedan för att komma vidare till den sida du önskar läsa.

Ekonomiskt stöd
Mat
Resor
Bostad
Kommunicera
Lek & fritid
Skolan
Tillgänglig litteratur
Söka & överklaga
Tillsyn
Socialtjänstlagen & LSS
Hälso- & sjukvården

Senast uppdaterad 2016-01-11 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson