Rättigheter och stöd

Som förälder kan du söka stöd från flera olika håll. Antalet kontakter med tjänstemän på kommunen och Försäkringskassan växer snabbt. Ett bra tips är att försöka ha en god relation med tjänstemännen. Men ibland blir man arg och frustrerad när regelverk eller missförstånd skapar omvägar till det stöd du behöver. Försök att ta en paus, prata med någon annan och återuppta kontakten igen när du känner dig redo.

Hitta dina rättigheter
Guide för barn med funktionshinder och deras familjer

Klicka här för att läsa Hitta dina rättigheter

Ur förordet av Lars Lööw, dåvarande Handikappombudsman:

När det gäller barnets rättigheter är FN:s barnkonvention den röda tråd som ska följas i allt som rör barn.

...

Barnkonventionen bygger på fyra grundprinciper: barnet har rätt att inte diskrimineras, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, barnet har rätt till liv och utveckling och barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

...

Alltför ofta betraktas mänskliga rättigheter för barn med funktionshinder som förhandlingsbara sociala förmåner. Mänskliga rättigheter handlar om den enskilda människans möjlighet att hävda sin rätt på alla nivåer.

 

Senast uppdaterad 2016-01-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson