Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 3, 2015

 • Anhörigfrågan - en global angelägenhet
 • Bra assistans - ett ovärderligt stöd även för oss anhöriga
 • Regeringen vill stärka omsorgen
 • Carers Worldwide sätter fokus på anhörigvårdaren
 • InformCare ger stöd på nätet till anhöriga i 27 europeiska länder
 • Nka presenterade ny webbutbildning
 • Fångad i fattigdom

Hämta nyhetsbrev nr 3, 2015 (pdf i nytt fönster)

Nyhetsbrev 2, 2015

 • Med oron som följeslagare
 • 17:e Anhörigriksdagen, med temat "olika men ändå lika"
 • Lyckad familjehelg i Åre
 • H.M. Drottning Silvia inviger den 6:e internationella anhörigkonferensen

Hämta nyhetsbrev nr 2, 2015 (pdf i nytt fönster)

Nyhetsbrev 1, 2015

 • Det är jag som är Simon!
 • Ny kunskapsöversikt för ökad kommunikation
 • Nka 2015 - framgångsrik modell för kunskapsstöd
 • Lärande och stödjande nätverk 2015

Hämta Nyhetsbrev 1, 2015 i pdf-format (nytt fönster)

Nyhetsbrev 4, 2014

 • Varje dag en bra dag - för hela familjen
 • Frågor kring barn med dövblindhet behöver prioriteras
 • Ta del av Nka:s uppskattade filmserie på webbsidan
 • Nytt familjeläger planeras 2015

Hämta Nyhetsbrev 4, 2014 i pdf-format (nytt fönster)

Nyhetsbrev 3, 2014

 • Sommarläger för hela familjen
 • Hälsa och välbefinnande - ny kunskapsöversikt
 • Nka i Almedalen 2014
 • Nytt att läsa på Nka:s hemsida
 • Aktiviteter under hösten

Hämta Nyhetsbrev 3, 2014 i pdf-format (nytt fönster).

Nyhetsbrev 2, 2014

 • Om konferensen Livets möjligheter
 • Nya reportage på webbplatsen
 • Kvalificerad omvårdnad i vardagen
 • Kontakta oss på Nka för stöd, råd och frågor

Hämta Nyhetsbrev 2, 2014 i pdf-format (nytt fönster).

Nyhetsbrev 1, 2014

 • Samlad forskning om anhöriga och om kommunikation
 • Om det viktiga samarbetet med myndigheter och personal
 • Kontakta oss på Nka för stöd, råd och frågor
 • Goda exempel efterlyses!
 • Det kom ett brev från mormor Carina Kristensen
 • Livets möjligheter – nu laddar vi för nationell konferens!
 • Ny spännande app på gång
 • Två färska utredningar från Socialstyrelsen

Hämta Nyhetsbrev 1, 2014 i pdf-format (nytt fönster).

Nyhetsbrev 4, 2013

 • Nu gör vi skillnad - konferens om livets möjligheter
 • Äntligen en dag för anhöriga i Västra Götaland!
 • Anhörigträffar på webben
 • Lärande och stödjande nätverk för föräldrar
 • Gå en kurs i alternativ och kompletterande kommunikation, AKK
 • Nya kunskapsöversikter på gång

Hämta Nyhetsbrev 4, 2013 i pdf-format (nytt fönster).

Nyhetsbrev 3, 2013

 • Gå en kurs om AKK våren 2014
 • Boktips: Tidig AKK - Stöd för stora och små
 • Nya medarbetare: Carin Wallman och Regina Ylvén
 • Jag är med! Om personlig assistans och barns delaktighet
 • Jag är med! Gå med i ett lärande nätverk
 • Nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning
 • Kunskapsöversikter om personer med funktionsnedsättning
 • Arbetsgivare för anhöriga

Hämta Nyhetsbrev 3, 2013 i pdf-format (nytt fönster).

Nyhetsbrev 2, 2013

 • Headpod: Huvudstödet som följer Aurora
 • I Ylvas huvud: Ett stöd som härmar en normal situation
 • Boktips: Nere för räkning, eller...
 • Mamman "Ta hjälp!"
 • Bloggen Särskilda barn

Hämta Nyhetsbrev 2 i pdf-format (nytt fönster)

Nyhetsbrev 1, 2013

 • Start av nya lärande nätverk - föräldragrupper på nätet
 • Köra för att lära - en rolig och lärorik metod
 • Jonas kör för att lära på Hässleholms barn- och ungdomshabilitering
 • Utredningar inom personlig assistans
 • Nka:s vetenskapliga ledare får docentkompetens

Hämta Nyhetsbrev 1, 2013 i pdf-format (nytt fönster)

Nyhetsbrev 4, 2012

 • Berätta din historia
 • Boktipset: Synstimulering - den tidiga utvecklingen
 • Projekt Personlig koordinator
 • Hjälpmedelsinstitutets specialbibliotek
 • Fråga oss
 • Föreläsningar på webben

Hämta Nyhetsbrev 4, 2012 i pdf-format (nytt fönster)

Nyhetsbrev 3, 2012

 • Föräldragrupper på nätet - direkt från hemmet
 • Boktips: Lite lagom ovanlig - om att vara förälder till barn med funktionsnedsättning
 • Distanskurs i AKK. Föräldraplatser på högskolekurs i samproduktion med Mälardalens högskola
 • Sällsynta diagnoser
 • Programpunkter för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning på NkA:s regionala mötesdagar.

Hämta Nyhetsbrev 3, 2012 i pdf-format (nytt fönster)

Nyhetsbrev 2, 2012

 • Flygande start för Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning
 • Seminarium om flerfunktionsnedsättning och NkA:s projekt vid Anhörigriksdagen i Varberg 
 • Boktips: Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder
 • Filmtips: Stora hinder men många möjligheter
 • Regionala mötesdagar
 • Nuläget i projektet

Hämta Nyhetsbrev 2, 2012 i pdf-format (nytt fönster)

Nyhetsbrev 1, 2012

 • Nytt område! Flerfunktionsnedsättning
 • Den långa vägen
 • Nyanställda inom Flerfunktionsnedsättning

Hämta Nyhetsbrev 1, 2012 i pdf-format (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2016-01-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson