Kommunikationshjälpmedel med extra fokus på modern teknik

Kommunikationshjälpmedel med extra fokus på modern teknik med Bitte Rydeman presenteras här inom kort.

Bild på Bitte Rydeman
Bitte Rydeman

Möjliggörare/forskare/flerfunktionsnedsättning

046 –222 05 18

070 – 644 2404

Bitte Rydeman har producerat kunskapsöversikten om kommunikativa hjälpmedel för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättningar, med extra fokus på modern teknik. Bitte är logoped och filosofie doktor i allmän språkvetenskap, med inriktning mot alternativ och kompletterande kommunkation och arbetar som forskare och lärare på Certec vid Lunds Universitet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom habilitering och med kommunikationshjälpmedel för både barn och vuxna.

 

Senast uppdaterad 2014-02-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson