Mötesdag för anhöriga i Västra Götaland 2014

Du som anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning är välkommen till en dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten.

Välkommen till Grand Hotell i Borås lördagen den 8 november 2014 kl 09.30-16.00.

Program

09.30-10.00    Anmälan och fika.
10.00–10.15    Välkommen, inledning.
10.15–11.00
  "Att vara anhörig" – en nära och öppen föreläsning om hur livet
kan förändras när en familjemedlem drabbas av sjukdom. Ulf Lundahl anhörig.
     
     15 min paus samt förflyttning

   
 11.15–12.00    Parallella seminarier:
     A1: "Om livets berg och dalbana" – att vara mamma till en dotter med
flerfunktionsnedsättning. Birgitta Olofsson, anhörig.

A2: "Jag går med svärdet i handen" – Vad händer när samhället inte
förmår ge något stöd? Vad behöver jag som mamma till en kille
med komplexa behov? Annie Boström, anhörig.

 12.00–13.30    Lunch
 13.30–14.15    Parallella seminarier:
     B1: Hur arbetar vi och hur försöker vi hjälpa barn och ungdomar med
neuropsykiatriska diagnoser. Maria Thoresson, psykolog på Barn och
ungdomspsykiatrin och Carin Krantz, habiliteringschef på barn och
ungdomshabiliterinen, Borås.

B2: "När mormor och farmor går på anhörigträff på nätet" – erfarenhetsutbyte
och gemenskap med modern teknik. Carin Kristensson, mormor och
Marianne Hermansson, möjliggörare/projektkoordinator Nka.
 14.15–15.00    Fika, tid för möten och bokbord
 15.00–15.45    Prins Annorlunda – Sören Olsson, pappa till Ludvig och författare till
böckerna Sune och Bert.
 15.45–16.00  

 Utvärdering, avslutning

Moderator för Mötesdagen är Åsa Lindell, kommunikatör och processledare

Anmälan

till HSO kansli; tel.nr 033-10 66 44 eller mail: info.hso-vg@telia.com.
Önskemål om valbart seminarium, specialkost, hörslinga eller dylikt lämnas vid anmälan.
Kostnad: 475 kr, inkl. fika och lunch (faktura skickas till angiven adress).

Arrangörer:

HSO Västra Götaland, FUB Västra Götaland, Nka, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF.

För mer information och kontakt

Bild på Carin Wallman
Carin Wallman

Möjliggörare, Flerfunktionsnedsättning

Carin Wallman har en Fritidsledarutbildning med handikappsinrikting och har arbetat som Fritidskonsulent inom handikappomsorgen i Karlstads kommun under många år. Har sedan 2007 arbetat som Anhörigkonsulent i Karlstad med specifik inriktning till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Har läst flera kurser på Ersta Sköndal i anhöigstöd samt samtalsmetodik på Karlstads universitet. Blev klar med steg 1 i KBT-terapi i Örebro dec 2012.
Arbetar nu halvtid på NkA som praktiker/möjliggörare inom området Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning.

 

Senast uppdaterad 2014-09-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson