Kommunikationskarnevalen 2014

Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2-3 juni 2014 lockade närmare 400 deltagare. Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla!

Kommunikationskarnevalen är en mötesplats för de som verkar och arbetar inom området funktionsnedsättning. Fokus ligger på kommunikation.

I höger meny kan du ta del av några av föreläsningarna samt läsa mer om karnevalen.

Arrangörer av Kommunikationskarnevalen är:

Dalheimers hus

DART

Eldorado

ISAAC - Sverige

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

Senast uppdaterad 2014-06-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson