Konferenser & seminarier

I höger meny kan du ta del av konferenser och seminarier som Nka arrangerar eller medverkar i inom området flerfunktionsnedsättning.

Senast uppdaterad 2016-01-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson