Skrifter från Nka om kommunikation

På denna sida har vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlat skrifter om kommunikation. Du hittar skrifterna genom att rulla ned på sidan. 

Kunskapsöversikt: Du, jag och något att tala om
– Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

I denna kunskapsöversikt introduceras kommunikationshjälpmedel som kan underlätta och utveckla kommunikationen för barn med flerfunktionsnedsättning. Översikten handlar således om hjälpmedel för kommunikation och hur utformningen av olika aktiviteter kan stödja kommunikationen. Den handlar om att ge barnet med funktionsnedsättning möjlighet att ta sin tur i samtalet och om hur människor barnet möter kan underlätta det. Den handlar också om vikten att vänta och visa förväntan på kommunikation från barnet. Kunskapsöversikten är inriktad på den tidiga utvecklingen – barnets första två år.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Kunskapsöversikt: Kommunikation hos och med barn och
ungdomar med flerfunktionsnedsättningar

Kunskapsöversikt kommunikationDet övergripande syftet med denna systematiska kunskapsöversikt är att skapa en överblick över forskning inom området kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Här presenteras en genomgång av området från vetenskapliga skrifter från 1997 till 2012.

Läs/ladda ner kunskapsöversikten (pdf, nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten 

Röster om kommunikation

Inspirationsmaterial Röster om kommunikationDet här materialet bygger på en serie samtal via internet under våren 2013. Några av deltagarna var föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, några var personal som arbetar med barn med funktionsnedsättning och några var både förälder och personal. Samtalen var en del av en högskolekurs som arrangerades på initiativ av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Mälardalens högskola.

Metoden att låta forskning, föräldrar och personal mötas på detta sätt kallas blandade lärande nätverk (BLN).

Läs inspirationsmaterialet Röster om kommunikation (pdf, nytt fönster)

Beställ inspirationsmaterialet här

Vägledning AKK

Vägledning AKKDetta material är en vägledning för samtalsledare i lärande nätverk och i olika utbildningssituationer om AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation för barn och personer med kommunikativa funktionsnedsättningar.

Läs materialet Vägledning AKK (pdf, nytt fönster)

Beställ vägledningen om AKK här

Senast uppdaterad 2021-02-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson