Skrifter från Nka om kommunikation

Kunskapsöversikt: Du, jag och något att tala om
- Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

Du, jag och något att tala om

Du, jag och något att tala om

I denna kunskapsöversikt introduceras kommunikationshjälpmedel som kan underlätta och utveckla kommunikationen för barn med flerfunktionsnedsättning. Översikten handlar således om hjälpmedel för kommunikation och hur utformningen av olika aktiviteter kan stödja kommunikationen. Den handlar om att ge barnet med funktionsnedsättning möjlighet att ta sin tur i samtalet och om hur människor barnet möter kan underlätta det. Den handlar också om vikten att vänta och visa förväntan på kommunikation från barnet. Kunskapsöversikten är inriktad på den tidiga utvecklingen – barnets första två år.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

För mer information och kontakt

Bild på Bitte Rydeman
Bitte Rydeman

Möjliggörare/forskare/flerfunktionsnedsättning

046 –222 05 18

070 – 644 2404

Bitte Rydeman har producerat kunskapsöversikten om kommunikativa hjälpmedel för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättningar, med extra fokus på modern teknik. Bitte är logoped och filosofie doktor i allmän språkvetenskap, med inriktning mot alternativ och kompletterande kommunkation och arbetar som forskare och lärare på Certec vid Lunds Universitet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom habilitering och med kommunikationshjälpmedel för både barn och vuxna.

 

Kunskapsöversikt: Kommunikation hos och med barn och
ungdomar med flerfunktionsnedsättningar

Kunskapsöversikt kommunikationNationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utveckla ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Syftet med kunskapsstödet
är att underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och
nätverkskontakter för anhöriga.

Läs kunskapsöversikten Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar (pdf, nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar.

Kontakt

Bild på Jenny Wilder
Jenny Wilder

Möjliggörare/forskare, Flerfunktionsnedsättning

Jenny Wilder har skrivit en kunskapsöversikt: Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar Jenny föreläser om delaktighet och kommunikation. Jenny håller också i kursen AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation som ges våren 2014 tillsammans med Mälardalens högskola. Kursen gavs för första gången våren 2013.

 

Röster om kommunikation

Inspirationsmaterial Röster om kommunikationDet här materialet bygger på en serie samtal via Internet under våren 2013. Några av deltagarna var föräldrar till barn med funktionsnedsättningar,
några var personal som arbetar med barn med funktionsnedsättning
och några var både förälder och personal. Samtalen var en
del av en högskolekurs som arrangerades på initiativ av Nationellt
kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Mälardalens högskola.
Metoden att låta forskning, föräldrar och personal mötas på
detta sätt kallas blandade lärande nätverk (BLN).

Läs inspirationsmaterialet Röster om kommunikation (pdf, nytt fönster)

Beställ inspirationsmaterialet här.

På Nka är Elizabeth Hanson FoU-ledare och Marianne Hermansson och Anette Ljungkvist fungerade som samtalsledare med stöd av Paul Svensson. Nätverksträffarna ingick i en högskolekurs på Mälardalens högskola, där Jenny Wilder var kursansvarig.

Vägledning AKK

Vägledning AKKDetta material är en vägledning för samtalsledare i lärande nätverk och i olika utbildningssituationer om AKK - Alternativ och Kompletterande
Kommunikation för barn och personer med kommunikativa funktionsnedsättningar.
Vägledningen är tänkt att fungera tillsammans med två
andra dokument. Det ena är ett inspirationsmaterial benämnt Röster om
kommunikation. Det andra dokumentet är en kunskapsöversikt inom området AKK.

Läs materialet Vägledning AKK (pdf, nytt fönster)

Beställ vägledningen om AKK här.

Senast uppdaterad 2013-10-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson