Kurs om AKK vårterminen 2014

Till våren 2014 ger Nka och Mälardalens högskola i samproduktion en distanskurs på 7,5 hp om kommunikation och AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Kursens innehåll

Kunskap om kommunikation och AKK är angeläget för den förälder som behöver vara sitt barns uttolkare i vardagen. Vi lever i ett samhälle som bygger på människors lika värde och aktiva medverkan. Att få göra sin röst hörd och berätta om sina behov och sin vilja är en rättighet och en grundbult för att leva ett gott liv.

Kursen fokuserar på grundläggande kunskaper om alternativ och kompletterande kommunikation för och med personer som har kommunikativa svårigheter, specialpedagogiskt arbete, teorier om kommunikation och samspel, perspektiv på AKK i olika situationer: AKK i skolan, AKK hemma, AKK och teknik.

Kursen är en distanskurs

Kursdeltagarna grupperas i blandade lärande nätverk som träffas via webbkonferens och kursens utgångspunkt är 6 föreläsningar och kurslitteratur. I de lärande nätverken blandas anhöriga, yrkesverksamma och studenter.

Krav på datorutrustning

Kursen är kostnadsfri. För att kunna delta i ett lärande nätverk, som är en viktig del av kursen behöver du ha tillgång till datorutrustning och bredband. Följande utrustning står deltagaren för själv:

  • en dator med bredbandsuppkoppling (ej mobilt bredband)
  • en webbkamera
  • ett headset med mikrofon och hörlurar.

Nätverksträffarna är videokonferenser över Internet. NkA använder ett mycket användarvänligt videokonferensprogram som heter Adobe Connect. Det är ett säkert nätverk som universitet och högskolor använder.

Instruktioner för användning och hjälp att komma igång får du av oss i samband med första nätverksträffen.

Gå kursen som anhörig

Som kursdeltagare kan du gå som student och ta högskolepoäng eller gå på en särskilt vikt anhörigplats. Deltagare på anhörigplatser behöver inte uppfylla kursens behörighetskrav. När kursen är slutförd får en anhörigdeltagare ett kursintyg men inga högskolepoäng.

Ansökan Anhörigplats

Sista ansökningsdag till en anhörigplats har passerat.

Anhörigplatserna är tillgängliga genom Nka för anhöriga som inte har behörighet att gå kursen som studenter. Deltagare på anhörigplatser tar inga högskolepoäng.

Ansökan som student

Sista ansökningsdag som student har passerat.

Ansökan till studentplats gör du genom www.antagning.se senast den 15 oktober. Kursen heter AKK- Alternativ och Kompletterande Kommunikation (0,5 år, 7,5 hp), anmälningskod MDH-11151.

Läs mer om kursen och behörighetskraven på Mälardalens högksola (nytt fönster).

Det är möjligt att det finns studentplatser kvar efter 15 oktober! Hör av dig till studievägledare Tatjana Norbäck tatjana.norback@mdh.se om du är intresserad av en sen anmälan.

Kontaktpersoner

Kursansvarig Nka

Jenny Wilder
E-post: Jenny.Wilder@anhoriga.se

Samtalsledare Nka

Anette Ljungkvist
e-post: Anette.Ljungkvist@anhoriga.se
tel: 0480 - 41 80 58

Sudievägledare Mälardalens högskola

Tatjana Norbäck
e-post: tatjana.norback@mdh.se
tel: 021-101491

Senast uppdaterad 2013-11-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson