I Ylvas huvud: Ett stöd som härmar en normal situation

Ylva DahlenNär Hoppoleks grundare Ylva Dalén såg en Headpod på en mässa i Tyskland förra hösten, tänkte hon direkt att hon måste ta med den hem till Sverige. Nu finns Headpod som förskrivningsbart hjälpmedel, och Ylvas innersta önskan är att den ska komma fler barn till nytta.

Headpod är utvecklad av en spansk ögonkirurg med syftet att barnet ska få möjlighet att röra huvudet fritt, och därmed stärka sina nackmuskler. Den passar bäst till barn mellan två och tolv år och kan förhindra kroniska felställningar i nacken.

- De som har hittat på denna har gjort den för barnen, det märks. Den härmar en normal situation, precis som Hoppolek gör.

Underlättar i många situationer

Headpod håller barnets huvud i normalställning, samtidigt som det tillåter rörelser i alla riktningar. Den gör att kan barnet behålla en funktionell sittställning, vilket underlättar vid till exempel måltider, undervisning och kommunikation.

Ylva tycker att det handlar om delaktighet på barnets villkor.

- Det är en huvudhållare, inget nackstöd, det är inget pannband som håller tillbaka, och som man kanske spänner emot. Man kan röra huvudet både i sidled och upp och ned. Man behöver inte tilta stolen, utan får en normal och aktiv ställning.

Finns på hinfo.se

Headpod finns på hjälpmedelslistan hinfo.se och kan förskrivas, beställningssedel finns på Ylvas hemsida hoppolek.se. I standardkitet ingår tre bågar, som byts vartefter barnet växer. Hittills har 500 stycken sålts i hela världen, i Sverige dock endast åtta, men Ylva har stora förhoppningar om att Headpod kommer att komma många fler barn till nytta när fler vet om att den finns.

Hjärtat slår för dessa barn

Ylva är mamma till fyra barn, men endast tre finns kvar i livet. Ett av barnen drabbades som nyfödd av hjärtstillestånd, så kallad plötslig spädbarnsdöd, och när läkarna frågade om Ylva och hennes man ville att de skulle försöka återuppliva barnet, trots att det skulle få en grav hjärnskada, sa de ja. Men det var försent.

- Kanske är det därför mitt hjärta slår lite extra för just dessa barn.

Bilden: Ylva Dahlen med Headpod

Senast uppdaterad 2013-06-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson