Headpod: Huvudstödet som följer Aurora

Äta med HeadpodHeadpod är ett dynamiskt huvudstöd för barn med begränsad huvudkontroll. Genom att använda Headpod vid måltider och andra aktiviteter behöver Aurora inte använda sina krafter till att försöka hålla upp huvudet. Avbrotten blir färre, delaktigheten ökar, och det blir en mer positiv upplevelse. Det säger Kristina Leksell, mamma till Aurora.

Aurora Leksell är 6 år och har en ovanlig hudsjukdom som heter Incontinentia pigmenti. Sjukdomen påverkar alla hennes funktioner, och hon är "tonusväxlare", vilket innebär att hon inte orkar hålla upp sitt huvud hela tiden. Auroras föräldrar Kristina och Mikael har haft svårt att hitta en lösning som inte begränsar Aurora, men nu tycker de att de har funnit den.

Tiltat stolen

Måltiden har varit ett jobbigt moment för Aurora, berättar mamma Kristina.

- Förut brukade hon bli ganska trött efter en måltid, kraften och energin gick åt till spasticitet för att hon skulle orka hålla upp huvudet.

För att Aurora skulle slippa detta tiltade de stolen bakåt, så att hon satt bakåtlutad, men detta gjorde att hon lättare satte i halsen. Det var heller inte bra för hennes höfter. Sen ett halvår tillbaka använder Aurora Headpod vid alla måltider, och detta har förbättrat matsituationen mycket.

- Nu sitter hon mer upprätt och det blir inga avbrott. Hon sätter heller inte i halsen lika mycket, och samtidigt kan hon vrida på huvudet. Det blir mer interaktion, och en mer positiv upplevelse.

Auroras familjI flera sammanhang

Aurora använder Headpod i flera olika sammanhang. Bland annat när hon cyklar på sin Motomed.

- Tidigare stannade den så fort Aurora började spänna sig för att kunna hålla upp huvudet. Nu när hon använder Headpod så blir det inga avbrott.

Kristina vill att Aurora ska ha en Headpod hemma och en i förskolan.

- Den är enkel att ta av och fästa där Aurora är, och inte tvärtom. Den går även att använda på ståskalet om man anpassar det lite. Man kan också enkelt anpassa hur mycket stöd man vill att den ska ge.

Livskvalitet för Aurora

- Det är livskvalitet för Aurora att kunna vara delaktig i fler situationer. Hon är nyfiken, och nu kan hon vrida på huvudet själv när något händer, i stället för att vi eller fröken berättar vad som sker. Vi märker också en annan vakenhet när hon märker att hon är delaktig.

Bilderna från sidans topp och nedåt:
Aurora äter tillsammans med mamma Kristina
Matglädje för Aurora
Familjen Leksell

Senast uppdaterad 2013-06-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson