Reportage i andra medier och bloggar

Bloggar

Olles mamma - att vara förälder och leva i nuet (nytt fönster)

Särskilda barn (nytt fönster) Trine Nyberg bloggar om familjelivet och sina tankar kring hur man skapar ett bra liv för både sig själv och barnen.
Lyssnar på en intervju med Trine Nyberg i P4 Kalmar.

Reportage och film

"Den (o)möjliga kombinationen" (nytt fönster)
Går det att kombinera en heltidstjänst med att vara förälder till ett barn med stora behov? Ur Tema Arbete (anhörig & karriär) i Föräldrakraft nr 5, 2013

"Förstående chef viktigast av allt för anhöriga" (nytt fönster)
GUIDE till en anhörigvänligare arbetsplats: Ur Tema Arbete (anhörig & karriär) i Föräldrakraft nr 5, 2013.

"Abort var det förväntade" (nytt fönster), Sveriges Radio, Tendens, 6 maj 2012.  Malin och Daniel Hällströms son föddes med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Komplikationer vid en shuntoperation för hydrocefalus gav honom svåra hjärnskador och nu är han flerfunktionsnedsatt. I programmet intervjuas Malin Hällström om familjelivet från graviditeten och framåt.

Acceptera det oundvikliga (nytt fönster), Sveriges Radio, Kropp och själ, 12 juni 2012. En bit in i programmet möter vi Kerstin Roshed som berättar hur livet vändes upp och ned när sonen föddes med flera funktionsnedsättningar.

Anhörigvårdare behöver förstående arbetsgivare (nytt fönster), Sveriges Radio P4, 4 juli 2013. Trine Nybergs dotter Hilda är snart nio år. Hon kan inte prata, gå och hon får upp till 90 epileptiska anfall i månaden. Många vårdkontakter, behandlingar och ständig omsorg gör att Trine Nyberg och hennes man måste ägna all sin fritid åt Hilda.

Det omöjliga valet (nytt fönster), Sveriges Radio, Tendens, 19 mars 2012. Erika Svantessons berättelse om hur de efterlängtade tvillingarna drabbades av hjärnskador under graviditeten. Den första tiden som mamma är tung med också givande.

Hjälp dig själv innan du hjälper ditt barn (nytt fönster), Föräldrakraft, 5 december 2010. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning mår ofta dåligt. Då mår barnen också dåligt.

Kampen för att kunna leva som en familj (nytt fönster), DN, 2 juni 2013. Familjen Hjelm i Örebro har tvillingpojkar som båda drabbades av hjärnskador efter födseln.

Kommunikation skapar delaktighet och engagemang (nytt fönster), Föräldrakraft, 11 april 2013. Intervju med Jenny Wilder om hur du kommer igång med AKK - alternativ och kompetterande kommunikation.

Stora hinder men många möjligheter (nytt fönster), film som köps genom FUB. I den här härliga filmen möter du Carl, Jenny och Micki. För nästan tio år sedan producerade FUB filmen Stora hinder men många möjligheter som berättar om Carl, Jenny och Micki. Filmen var en del av FUB:s projekt att kartlägga behoven hos familjer med flerfunktionsnedsatta barn. Förutom filmen producerades rapporten Till mångas nytta. I filmen får vi möta tre ungdomar och får ta del av deras liv med flerfunktionsnedsättning. De stora hindren är inget som stoppar dessa ungdomar. Med stor kraft och livsglädje får vi lära oss att se bortom hindren. Livet är fullt av möjligheter för den som är nyfiken på att upptäcka alternativa sätt att förverkliga sig själv och skaffa sig livskvalité.

Senast uppdaterad 2013-12-02 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson