Rätt att leva - inte bara överleva

En idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning.

En idéskrift framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, 2014.

Text & bild: Ann-Marie Stenhammar och Anna
Pella, samt familjers privata fotografier.
Layout: Agneta Persson, Nka.
Projektgrupp: Eva Borgström, FUB, Gunnar
Halin, FUB, Marianne Hermansson, Nka, Lennart
Magnusson, Nka, samt Ann-Marie Stenhammar.

Senast uppdaterad 2015-02-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson