Lek och fritid

Fritid

  • Tillgänglighetsdatabasen är en tjänst från Västra Götalandsregionen. Här går det att göra sökningar av tillgängliga aktiviteter eller platser över hela Sverige.

Leksaker

  • DUMLE i Lund
  • Komikapp har ett brett sortiment inom kognition, sinnesrum, motorik och taktil stimulans.
  • Lekande Lätt säljer Gubben Glad och Rody hopphäst.
  • TomTom säljer handdockor, musikinstrument och böcker och spel om nallen Pino.
  • Varsam har ett stort sortiment med inriktning mot aktivitet och rörelseglädje.

Resa

  • Musholm är en fullt anpassad hotellanläggning i Korsör, ca 10 mil öster om Köpenhamn.

Senast uppdaterad 2013-10-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson