Föreningar

Föreningar

 • Anonymous för föräldrar med barn utan diagnos.
 • JAG - Jämlikhet, Assitans, Gemenskap har många flerfunktionsnedsatta som medlemmar, både barn och vuxna.
 • DHR står för Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet och är ett förbund för ett samhälle utan rörelsehinder.
 • FUBFör barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning är en föräldraförening som jobbar för flerfunktonsnedsatta.
 • RBU för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar är en föräldraförening med flerfunktionsnedsättning som diagnosgrupp.
 • SRF Synskadades Riksförbund har en avdelning på sin webbplats för föräldrar till barn med synnedsättning
 • Svenska CP-föreningen - är en webbcommunity som välkomnar alla med intresse för CP.
 • Sällsynta diagnoser för personer med en sällsynt diagnos och deras närmaste.
 • FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.
 • Östra teatern
 • Our normal

Senast uppdaterad 2013-09-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson