Boktips

Här tipsar vi om böcker som vi tycker är läsvärda.

Levande människa – basal kroppskännedom för rörelse och vila

"Detta är en övningsbok" skriver författarna Gertrud Roxendal och Agneta Winberg i bokens inledning och fortsätter "vi vill erbjuda övningar vars syfte är att kunna leva mer harmoniskt i sin kropp i vila och rörelse". Gertrud Roxendal, som var en av de första sjukgymnasterna att disputera, beskrev i sin doktorsavhandling ett arbetssätt att med kroppen i fokus utveckla människans inneboende förmåga och kraft till hälsa och frigörelse.

Läs bokrecensionen

När träden avlövas ser man längre från vårt kök

Tomas Sjödin inleder sin bok med orden " min enda ambition med den här boken är att berätta. Inte försöka förklara. Inte beklaga. I ett större perspektiv är vårt liv skonat och omhuldat."
I boken med titeln När träden avlövas ser man längre från vårt kök berättar Tomas inlevelsefullt om familjens liv. Om livets möjligheter i glädje och sorg. Tomas och hans hustru Lotta får tillsammans tre underbara söner varav den äldste och den yngste av sönerna har stora funktionsnedsättningar på grund av en odiagnostiserad hjärnsjukdom.

Läs bokrecensionen

JAG ÄR CLEA HALIN – min berättelse

Clea skriver i diktform om hur hon, som föddes i Iran, kom till Sverige som liten bebis, till en ny familj. Vi får följa hennes reflektioner om sin uppväxt i Sverige, om sina nya föräldrar och syskon, om sin syster som hon mist. Hon berättar om sina drömmar, om bra assistenter och rädslan att mista dem, att känna att man gör något viktigt i sitt arbete. Om sin längtan att dansa och åka skoter och vara fri!

Läs bokrecensionen

Nere för räkning, eller...
- Om livet med ett svårt sjukt barn

Nere för räkning, eller... är en självupplevd berättelse om den stora förändringen att få ett barn som drabbas av svåra hjärnskador i samband med förlossningen och med mod och möda bygga en ny framtid tillsammans i familjen.

Läs bokrecension och författarintervju

Bland Krigor och Harsyra

Boken med titeln Bland Krigor och Harsyra handlar om Ingers dotter Lena. Lena föddes med flera funktionsnedsättningar och skildes direkt efter födseln från sina föräldrar och placerades för observation på en annan avdelning.

Läs bokrecensionen

Nya omsorgsboken

I Nya Omsorgsboken samverkar trettiotre författare och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper om funktionshinder och levnadsvillkor för människor med olika slag av funktionsnedsättningar. Fokus ligger främst på människor med intellektuell funktionsnedsättning /utvecklingsstörning.

Läs bokrecensionen

Att leva livet tre gånger så fort

Att leva livet tre gånger så fort är en berättelse tagen direkt ur livet. Boken handlar om Samanda och hennes mamma Andreas känslor och upplevelser. Boken startar från att Samanda är fem år och dagispersonalen uppmärksammar Samandas sena språk hösten 2007, för att efter ett och ett halvt år väntan få en utredning på Neuropsykiatriska enheten för utredning 2009.

Läs bokrecensionen

Syster sällsynt och jag

Det här är en bok med dikter och texter om hur det har varit att växa upp som syster till två syskon med funktionsnedsättningar. Frida är storasyster till en syster och en bror som har två olika funktionsnedsättningar. Hennes syster har Rett syndrom och hennes lillebror har diagnosen ADHD.

Läs bokrecensionen

JAG och min mat

Boken bygger på personliga hemma-hos-reportage hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning ,berättar om sina liv och inte minst delar med sig av sina bästa recept! Detta är en bok som innehåller värme, glädje och favoritrecept.

Läs bokrecensionen

Litet syskon

Varför blev min bror sjuk? Är det mitt fel? Sjukdom och funktionsnedsättning påverkar alla i familjen, även små barn.

I den här boken är de mindre barnens, mellan två och sex år, berättelser och ett par föräldraberättelser som återberättas av Christina Rehnlund, leg psykolog och psykoterapeut, Hon har en mångårig erfarenhet av arbete och möten med familjer med barn med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning och lyfter i den här boken de mindre barnens tankar kring att vara syskon.

Läs bokrecensionen

Annorlunda syskon

Är det något speciellt att växa upp med syskon som har funktionsnedsättning, vilka tankar och frågor kan det ge under uppväxten och senare i livet? Den här boken handlar om hur det kan vara.

Läs bokrecensionen

Annorlunda barnbarn

Denna bok handlar om att bli mor- och farförälder till ett barnbarn som kommer till världen med en funktionsnedsättning. I det inledande avsnittet låter författaren Monica Klasén McGrath far- och morföräldrarna komma till tals med sina tankar, känslor och erfarenheter inför den nya situation som uppstått. Reflektioner omkring glädjen med det nya barnbarnet uppmärksammas på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med den oro och sorg över den nya livssituationen som också är närvarande.

Läs bokrecensionen

Samspråk

Författarna, som specialpedagoger vid Resurscenter Syn i Örebro som ingår i Nationella resursen inom Specialpedagogiska skolmyndigheten vill med detta pedagogiska metod- och inspirationsmaterial komplettera litteraturen omkring alternativ och kompletterande kommunikation för barn och ungdomar. I materialet ges rikliga tips och förslag på hur föräldrar och andra vuxna runt ett barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar konkret kan stödja barnets möjligheter att utveckla samspel och kommunikation.

Läs bokrecensionen

Tidig AKK - Stöd för stora och små

Boken är helt inriktad på förspråklig kommunikation och beskriver barnens kommunikationsmöjligheter, omgivningens roll och ansvar i kommunikationsutvecklingen. Boken handlar också om hur kommunikationsmiljön omkring barnen behöver vara utformad och hur man ska tänka om och tillämpa alternativ kompletterande kommunikation.

Läs bokrecensionen

Lite lagom ovanlig

Lite lagom ovanlig är en samling kåserier om de glädjeämnen och vedermödor som ett unikt föräldraskap för med sig.

Läs bokrecension och författarintervju

Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder

Författaren Ann-Kristin Ölund är barnläkare och barnneurolog med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med svåra flerfunktionshinder. Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder är en handbok för personal och vetgiriga anhöriga.

Läs bokrecensionen

Synstimulering - den tidiga utvecklingen

Många barn med flerfunktionsnedsättning behöver synstimulering. Handboken Synstimulering – den tidiga utvecklingen av Gunilla Jangdin går igenom det lilla barnets synutveckling och visar hur synstimulans och samspel kan utvecklas trots omfattande flerfunktionsnedsättning i kombination med en synskada. Det är en lättläst och mycket användbar bok för alla föräldrar som vill förstå och stimulera sitt barns utveckling.

Läs bokrecensionen

Epilepsiboken

Epilepsiboken ger grundläggande kunskap om de medicinska aspekterna såväl som hur det kan vara att leva med epilepsi och det stöd som finns att få. Den är illustrerad med trevliga och informativa teckningar. Många kapitel innehåller patientbeskrivningar eller berättelser om hur det är att leva med epilepsi.

Läs bokrecensionen

Senast uppdaterad 2013-12-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson