Planera framtiden – redan idag

Foto: Anna Pella

Foto: Anna Pella

Föräldrar till vuxna söner och döttrar med omfattande funktionsnedsättningar bär ofta på en oro inför framtiden när det handlar om omsorgen om det vuxna barnet. Om det finns syskon i familjen delar de ofta föräldrarnas tankar, många gånger utan att föräldrarna vet om det. Planering för framtiden kan vara svårt och känslomässigt laddat.

Att planera framtiden för personer med flerfunktionsnedsättning är inte individuella frågor för enstaka familjer utan generella problem som måste lyftas. "Anhörigsystemet" behöver få stöd i att prata med varandra men också konkreta lösningar. Det är viktigt att professionella får en förståelse för anhörigas situation så att familjerna inte lämnas ensamma utan får stöd och hjälp.

Syftet med inspirationsmaterialet Planera framtiden – redan idag är att bidra till att göra framtidsplaneringen konkret och möjlig. Genom tre webbinarier lyfter vi dessutom några teman. Till varje tillfälle kan du i förväg skicka in dina frågor, så kommer de i möjligaste mån besvaras under webbinariet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Vardagsekonomin 12 oktober kl 14.00 – 15.30

Vilka ersättningar finns för att kunna betala hyra, mat och allt annat som behövs? Hur går ansökan till? Vilka alternativ finns för att hjälpa till att betala räkningar? Går det att få bank – id för att inte riskera att hamna i digitalt utanförskap?

Medverkande:
Susanne Lövgren och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan
Jonas Bokstedt, jurist Överförmyndarförvaltningen Göteborgs stad
Richard Edlepil, Svenska Bankföreningen
Dan Fröberg, projektledare Swedbank

Maria Blad, Nka - moderator

Anmälan 12 oktober

 

Att höra till - Bostad och sysselsättning 2 november kl 14.00-15.30

Hur lång tid tar det att få en bostad med särskild service? Vad betyder "särskild service" i praktiken? Hur ser en meningsfull daglig verksamhet ut?

Medverkande:
Patrik Sjögren, planeringsledare för bostad med särskild service Göteborg
Andreas Karlsson, LSS-handläggare Katrineholm
Sara Haern, mamma till Hanna Haern, 21 år
Victoria Söderström, stödpedagog på Daglig verksamhet – Skellefteå.

Maria Blad, Nka- moderator

Anmälan 2 november

  

Hälso – och sjukvård - Samordning behövs 23 november kl 14.00 – 15.30

Vem samordnar vården efter 18-årsdagen? Föräldrar önskar gärna att någon annan tar över ansvaret men vill samtidigt ha inblick – går det att förena?

Medverkande:
Björn Colliander, pappa till Matilda Colliander
Angelica Gustafsson, leg sjuksköterska med samordningsfunktion för vuxna personer med funktionsnedsättning SMO vårdlots (Samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning Region Sörmland)
Annika Brar, habiliteringsläkare Habilitering Region Stockholm

Maria Blad, Nka- moderator

Anmälan 23 november

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.


Senast uppdaterad 2021-10-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson