Standing with and without vibration in children with severe cerebral palsy

Ylva DahlenYlva Dalén, Leg sjukgymnast, Karolinska Institutet 2011

Bakgrund

Barn med svår cerebral pares riskerar benskörhet, frakturer och höftluxation på grund av att de inte belastar skelettet som friska personer. Ett ståskal möjliggör belastning i upprätt läge och rekommenderad stående är en till två timmar per dag, men utvärderingar saknas.

Syfte

Syftet med avhandlingen var dels att ta reda på positiva och negativa effekter med att stå i ståskal, dels att ta reda på om vibrationer i samband med stående i ståskal kan öka bentätheten i skelettet.

Studien

knapparI en första studie med 19 barn, mättes höftluxation och bentäthet före och efter en längre period regelbundet stående i skal. Man hittade inga samband mellan bentäthet och ståskalsanvändning. Ett samband mellan spasticitet och ståskalsanvändning visade dessutom en negativ effekt på höfterna.

I en andra studie med fyra barn, mättes bentäthet före och efter en längre periods användning av Hoppolek. Alla barns bentäthet ökade, där ett barns bentäthet ökade med 20%.

Slutsats

Att bara stå i ståskal påverkar inte bentätheten hos barn med svår cerebral pares och kan även ha en negativ effekt på höftluxation hos barn med spasticitet. Stående i ståskal på en plattform med helkroppsvibrationer kan vara ett effektivt sätt att öka benmineralhalten hos barn med svår cerebral pares.

UPPDATERING: Hjälpmedlet Hopp-o-lek finns inte längre att tillgå.

Bilder från sidans topp och nedåt:
Ylva Dahlén
Knapparna på Hopp-o-lek

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson