Glädje och nytta på Hugos villkor

Familjen framför Hopp-o-lekUPPDATERING: Hjälpmedlet Hopp-o-lek finns inte längre att tillgå.

--------------------------------------------------------------

Hoppolek är en rund plattform som kan hoppa, vibrera och snurra, speciellt framtagen för barn med flerfunktionsnedsättning. Att använda Hoppolek regelbundet motverkar troligen benskörhet, men framför allt är den en rolig trycka-hända-upplevelse som känns i hela kroppen. Det vet Hugos föräldrar.

Hugo Nordmark föddes i december 2008 och har den ovanliga diagnosen Lissencefali som innebär svår epilepsi och flerfunktionsnedsättning. Pappa Micke berättar att det är svårt att hitta aktiviteter som Hugo gillar, men att Hoppolek är en av dem han verkligen uppskattar.

Blir glad

- Man blir så glad som förälder när man hittar något som är anpassat just för Hugo, det finns så lite för de här barnen som har de allra svåraste funktionsnedsättningarna, säger mamma Anna, och pappa Micke fortsätter:

- Den är fantastisk, det händer något direkt och han har jättekul. Annars är det bästa Hugo vet att vara nära, sitta i famnen, "hoppa" på den stora pilates-bollen vi har hemma, aktiviteter som känns i kroppen. Men ju större han blir desto svårare är det att hålla i honom.

När Hugo står i Hoppoleken brukar han välja vibrationsknappen, men det kan bero på att den knappen är lättast för honom att nå.

- Han blir i alla fall väldigt glad när det börjar vibrera, säger Anna.

Hugo i Hopp-o-lekUppmuntrat nyfikenhet

Hoppoleken står på Hugos förskola Tamburinen som ligger i Täby utanför Stockholm. Här arbetar Ullacarin Värn, och hon tycker att Hoppolek uppmuntrar just nyfikenheten. Hon kan se den glada förväntansfulla blicken när Hugo får stå i Hoppoleken, och leendet som kommer strax efter.

- Det är den där "glimten i ögat". Det är så lite de här barnen kan påverka själva. När Hugo började använda Hoppolek kunde vi se många positiva saker. Hans armar "kom fram", han är ganska "viftig" annars.

Väntar in barnet

Pedagogerna väntar in barnet medvetet så att de får chans att välja själva.

- Det är en lång startsträcka för många av barnen, men man måste ge Hugo en chans, säger Ullacarin.

Hon och personalen på förskolan har gjort en egen utvärdering av Hoppolek, där de kunde hitta en mängd positiva aspekter för barnen, bland annat träning av orsak-verkan, självständighet, kroppsuppfattning, stärkt jagkänsla och egenvärde. Anna och Micke tycker att Hugo passar in på alla punkter. Men det viktigaste är att han verkar njuta så mycket av det.

Livskvalitet här och nu

Det var via en annan förälder på Hugos förskola som de först hörde talas om Hoppolek. Föräldrarna på förskolan kontaktade ledningen och var med och drev igenom att förskolan köpte in den.

- Jag tror att många förskolor och skolor är intresserade, men har svårt att hitta finansiering, säger Micke.

De tycker att det är synd att den inte kommer fler till nytta.

- Väldigt mycket i de här barnens liv handlar om att träna och göra framsteg, men för Hugo handlar det om att ha livskvalitet här och nu. Att han njuter i stunden. Det är det viktigaste för oss, säger Anna, och när Hugo hoppar och snurrar i Hoppoleken så njuter han verkligen!

Bilder från sidans topp och nedåt:
Familjen Nordmark framför Hopp-o-lek, pappa Micke, mamma Anna och Hugo.
Hugo står i Hopp-o-lek

Fakta

knapparDet här har specialförskolan Tamburinen sett att Hoppolek skapar:

 • Nyfikenhet, förväntan, utveckling, valmöjlighet, lekstund, orsak-verkan, sinnesupplevelse, självständighet, kroppsuppfattning, glädje, stärkt jagkänsla och egenvärde, aktivitet, eget initiativ, motorisk träning, välbefinnande med bland annat fungerande magar och slemmobilisering.

Så här kan Hoppolek användas i enlighet med förskolans Läroplan (Lpfö 98)

 • Utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära
 • Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och välbefinnande
 • Utveckla sin identitet och känna trygghet i den
 • Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga

Så här kan Hoppolek användas i enlighet med grundsärskolans Läroplan (2011)

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Hoppolek är en medicinteknisk produkt, klassad enligt det medicintekniska direktivet (MDD).

Här kan du testa Hoppolek:

 • Händelseriket Korallen i Stockholm
 • Eldorado i Göteborg

Bilden: Hugo får hjälp att trycka på knappen han valt.

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson