Delaktighet och stöd

Många vuxna personer som har funktionsnedsättning är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera trots att de har stöd från samhället.

I projekt Delaktighet och stöd vill vi uppmärksamma att många föräldrar har ett utökat föräldraskap och omsorgsansvar. Vi vill också diskutera frågor som delaktighet och självbestämmande.

Med projektet vill vi öka förståelsen och uppnå förändring. Vi bjuder in till samtalsgrupper och studiecirklar. Vi deltar i och ordnar konferenser, seminarier och andra mötesplatser.

Hösten 2014 anordnade vi konferensen "Den osynliga handen". Där visades en film med två mammor som ger sin berättelse om det utökade föräldraskapet. Filmen får gärna användas och kan visas för föräldragrupper, politiker, beslutsfattare eller olika personalgrupper. Som förälder kan du med hjälp av filmen berätta varför man kan uppleva att man har ett föräldraansvar även då ens barn nått vuxen ålder.

Klicka här för att se filmerna på Bräcke Diakonis webbplats (nytt fönster).