Föreningar

Föreningar

  • Anonymous för föräldrar med barn utan diagnos.
  • JAG - Jämlikhet, Assitans, Gemenskap har många flerfunktionsnedsatta som medlemmar, både barn och vuxna.
  • DHR står för Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet och är ett förbund för ett samhälle utan rörelsehinder.
  • FUBFör barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning är en föräldraförening som jobbar för flerfunktonsnedsatta.
  • RBU för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar är en föräldraförening med flerfunktionsnedsättning som diagnosgrupp.
  • SRF Synskadades Riksförbund har en avdelning på sin webbplats för föräldrar till barn med synnedsättning
  • Svenska CP-föreningen - är en webbcommunity som välkomnar alla med intresse för CP.
  • Sällsynta diagnoser för personer med en sällsynt diagnos och deras närmaste.

Senast uppdaterad 2016-07-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson