Jag är med! – Bok om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

Vardagarna är fulla av måltider, tandborstning, städning, skola, utflykter och kanske även några gäster ibland. Samspel sker hela tiden i vardagen mellan barnet, föräldern och den personliga assistenten.

Boken Jag är med! handlar om att underlätta möjligheterna till delaktighet i familjens vardagsliv för barn och ungdomar som har omfattande funktionsnedsättningar. Boken bygger på erfarenheter och tankar från föräldrar till barn med personlig assistans samt deras personliga assistenter. Förhoppningen är att deras tips och idéer ska bidra till upptäckten av nya situationer och samspelsmöjligheter i vardagen som man kanske inte riktigt fått syn på än.

Boken erbjuder fördjupning om delaktighet, barns lärande och utveckling i familjen och konkreta tips om hur man kan arbeta för att underlätta barns delaktighet. Boken kan användas som en huvudbok för samtal om hur vardagslivet kan gestalta sig när barn har personlig assistans.

Boken riktar sig till föräldrar, personliga assistenter, anhöriga och personer som arbetar med barn och ungdomar som har omfattande funktionsnedsättningar. Författare är Jenny Wilder, Anna Karin Axelsson och Maggan Carlsson.

Text: Ellinor Jönsson Bjurnemark
Foto: Föreningen JAG

Senast uppdaterad 2021-02-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson