Jag är med! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

Läs och ta del av praktiska tips i den nya boken Jag är med!

Vardagarna är fulla av måltider, tandborstning, städning, skola, utflykter och kanske även några gäster ibland. Samspel sker hela tiden i vardagen mellan barnet, föräldern och den personliga assistenten.

Boken handlar om att underlätta möjligheterna till delaktighet i familjens vardagsliv för barn och ungdomar som har omfattande funktionsnedsättningar. Boken bygger på erfarenheter och tankar från föräldrar till barn med personlig assistans samt deras personliga assistenter. Förhoppningen är att deras tips och idéer ska bidra till upptäckten av nya situationer och samspelsmöjligheter i vardagen som man kanske inte riktigt fått syn på än.

Boken erbjuder fördjupning om delaktighet, barns lärande och utveckling i familjen och konkreta tips om hur man kan arbeta för att underlätta barns delaktighet. Boken kan användas som en huvudbok för samtal om hur vardagslivet kan gestalta sig när barn har personlig assistans.

Boken riktar sig till föräldrar, personliga assistenter, anhöriga och personer som arbetar med barn och ungdomar som har omfattande funktionsnedsättningar. Författare är Jenny Wilder, forskare vid högskolan i Jönköping och forskare/ möjliggörare på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Anna Karin Axelsson, doktorand vid högskolan i Jönköping och Maggan Carlsson, handledare på Föreningen JAG.

Hämta boken i pdf-format till höger eller beställ en tryckt bok för 80 kronor inklusive moms och frakt. Boken skickas mot faktura.

Text: Ellinor Jönsson Bjurnemark

Foto: Föreningen JAG

Senast uppdaterad 2014-03-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson