Särskilda barn

Trine Nyberg och döttrarna Sigrid och Hilda

sarskildabarn.wordpress.com (nytt fönster) bloggar Trine Nyberg om familjelivet och sina tankar kring hur man skapar ett bra liv för både sig själv och barnen.

Familjen bor i en mellanstor svensk stad och består av föräldrarna Trine och Magnus och döttrarna Hilda och Sigrid. Hilda är åtta år och flerfunktionsnedsatt. Hennes dagsform och behov är något som hela familjen måste förhålla sig till.

I inledningen skriver Trine:

Som föräldrar har vi gradvis anpassat oss och accepterat den situation vi befinner oss i. Att leva med ett svårt funktionshindrat barn är en ständig sorg men också mycket glädje. Vi brukar säga att svårigheterna inte ligger i att vara föräldrar till Hilda. Svårigheterna ligger i att vara beroende av alla de stöd och kontakter i samhället som är nödvändiga för att Hilda ska få ett bra liv.

Senast uppdaterad 2013-06-04 av Ellinor Jönsson Bjurnemark, ansvarig utgivare Lennart Magnusson