Familjeliv

Hur ska vi få familjelivet att gå ihop? Det är en högaktuell fråga för familjer där ett barn har flerfunktionsnedsättningar. Det handlar om ekonomi, bostad, bil, syskonens situation, yrkeslivet och att leva med personlig assistans. Det handlar också om att orka, att hitta en mening och om hur relationer med släkt och vänner påverkas.

Här samlar vi anhörigstödet som riktar sig direkt till dig som är förälder eller nära anhörig till ett barn eller en ungdom med flerfunktionsnedsättning

Lärande nätverk för föräldrar

Genom Nka kan du som är förälder eller nära anhörig medverka i ett lärande nätverk på webben

Läs mer om nätverket här

Anmäl dig här

Berätta din historia

NkA vill förmedla föräldrars berättelser om hur det är att vara förälder till ett barn eller ungdom med flerfunktionsnedsättning.

Bidra med en egen historia till inspiration eller tröst för andra föräldrar.

Senast uppdaterad 2016-01-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson