Västra Götaland

49 kommuner: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål & Öckerö

121 004 invånare 0–5 år

- Spädbarnsverksamheten Alingsås, Närhälsan & Alingsås kommun
- Spädbarnsverksamheten Borås, Närhälsan & kommuner
- Samspelsmottagningen Borås, Närhälsan
- Spädbarnsverksamheten Angered, Göteborg, Socialtjänst
- Spädbarnsverksamhet Lundby, Göteborg, Socialtjänst
- Spädbarnsverksamheten Partille, Socialtjänst
- Späd- och småbarnsteamet Spelmannen Uddevalla, BUP

I Västra Götaland finns en späd- och småbarnsverksamhet i BUP:s regi som har som sitt upptagningsområde 15 kommuner i Norra Bohuslän och norra Älvsborg. Det finns också tre späd- och småbarnsverksamheter i kommunal regi som vänder sig till invånarna i respektive stadsdel i Göteborg (Angered, Lundby) samt kommun (Partille). Därutöver finns spädbarnsverksamheterna i Alingsås och Borås - som drivs i samverkan mellan Närhälsan och kommuner – med upptagningsområde Alingsås respektive Borås, Bollebygd, Mark och Ulricehamns kommuner. Förhandlingar pågår om utökat uppdrag som innefattar fler kommuner. Samspelsmottagningen i Borås omfattar hela södra Älvsborg (tio kommuner). Det innebär att invånarna i 27 av de 49 kommunerna har tillgång till samspelsbehandling.

Namn Spädbarnsverksamheten, Alingsås, Södra Älvsborg
Åldrar Gravida. 0–1 år.
Huvudnamn Närhälsan Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, södra Älvsborg. From 2019 bekostar Alingsås kommun 30%.
Ärendetyp Insatser erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor som har särskilda behov av stöttning i sitt föräldraskap under barnets första levnadsår.
Upptagningsområde Alingsås kommun
Remissväg Patient till spädbarnsverksamheten behöver ha genomgått ett så kallat råd- och stödmöte (ROS) liknande en SIP fast för det ofödda barnet där spädbarnsverksamheten är en del av den vårdplan som upprättas som stöd för den gravida kvinnan.
Insatsens omfattning/intensitet Varje vecka gruppträff med cirka 6 mor–barnpar. Flera parallella grupper. Finns både en-dagarsgrupp och två-dagarsgrupp
Antal ärenden per år Ca 33 ärenden
Ärendefördelning/ålder Samtliga är 0–1 år
Ärendelängd Cirka 1 år
Personal 2.5 tjänster med grundutbildning socionom, barnmorska och kokerska.
Bedömningsmetoder För bedömning används relations- och anknytningsbaserade observationer. Grunder i samspelsbedömningsmetoden PC-ERA.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Miljöterapeutiska metoder, COS-P, spädbarnsmassage samt individuella samtal. All intervention följer ett lagt årsschema med olika inslag av erbjudanden som mor–barn förväntas delta i.
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja, genom psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt Enhetschef: psykolog Lina Ljung Roseke lina.ljung.roseke@vgregion.se

 

Namn Spädbarnsverksamheten, Borås, Södra Älvsborg
Åldrar Graviditet. 0–1 år
Huvudnamn Närhälsan Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, södra Älvsborg. Borås, Mark och Ulricehamns kommun finansierar 30%
Ärendetyp Insatser erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor som har särskilda behov av stöttning i sitt föräldraskap under barnets första levnadsår.
Upptagningsområde Idag Borås, Bollebygd, Mark och Ulricehamns kommun. Nämnden i dialog med kommunansvariga för ett utökat uppdrag med samfinansiering alla kommuner i södra nämndens upptagningsområde.
Remissväg Patient till spädbarnsverksamheten behöver ha genomgått ett så kallat råd- och stödmöte (ROS) liknande en SIP fast för det ofödda barnet där spädbarnsverksamheten är en del av den vårdplan som upprättas som stöd för den gravida kvinnan.
Insatsens omfattning/intensitet Gruppträffar varje vecka för ca 6 mor–barndyader. Flera parallella grupper.
Antal ärenden per år 35–40 mor-barn par per år (kommer att öka i och med filialer i Skene och Mark)
Ärendefördelning/ålder Samtliga 0–1 år.
Ärendelängd Cirka 1 år
Personal Det finns lite över 7 tjänster på enheten. Socionomer, förskollärare, kokerska, barnmorska och BHV-sköterskor (vidareutb. distrikt och barn), BHV dietist, teamsamordnare (psykolog)
Bedömningsmetoder För bedömning används relations- och anknytningsbaserade observationer. Grunder i samspelsbedömningsmetoden PC-ERA.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Miljöterapeutiska metoder, Marte Meo, MI, COS-P, spädbarnsmassage samt individuella samtal. All intervention följer ett lagt årsschema med olika inslag som mor–barn deltar i.
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja, genom psykolog inom mödra- och barnhälsovård
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt Enhetschef: psykolog Lina Ljung Roseke lina.ljung.roseke@vgregion.se
Namn Samspelsmottagningen, Borås
Åldrar 0-5 år
Huvudnamn Närhälsan Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, södra Älvsborg
Ärendetyp Barn 0–5 år i riskgrupp, avseende svårigheter i anknytning mellan barn och förälder och tidig relationsproblematik med syfte att motverka en psykisk ohälsoutveckling hos barnet.
Upptagningsområde Hela södra Älvsborg (Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Borås, Bollebygd, Tranemo, Ulricehamn, Svenljunga och Mark)
Remissväg Bedömning och en första insats ska ha gjorts av psykolog för mödra- och barnhälsovård, södra Älvsborg.
Insatsens omfattning/intensitet En gång i veckan
Antal ärenden per år Ca 20 barn
Ärendefördelning/ålder 0–1 år; 3 barn, 1–3 år; 8 barn och 4–5 år; 9 barn
Ärendelängd Cirka 6 månader
Personal 2 tjänster á 50 % leg psykolog. Vidareutbildningar: COS-P, COS-I, WWW, utbildning i spädbarnspsykologi samt grund samspelsbedömningsmetoden PCERA.
Bedömningsmetoder Modifierad variant av SSP (Strange Situation Procedure) enligt COS-I, intervjuerna "Circle of Security Interview" (COSI) och WMCI (klinisk), Postpartum Bonding Questionnaire, intervju om förälderns relationserfarenheter (Burén), global samspelsobservation (GU)
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Vid behandling använder man samspelsbehandling in verbis samt metoderna COS-P, COS-I och WWW.
Gruppverksamhet COS-I för föräldrar
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt Enhetschef: psykolog Lina Ljung Roseke lina.ljung.roseke@vgregion.se

 

Namn Spädbarnsverksamheten, Angered
Åldrar 0–1 år
Huvudnamn SDF Angered (Göteborgs kommun)
Ärendetyp Föräldrar i behov av extra stöd och behandling.
Observationsuppdrag som del av barn och ungas utredningar.
Upptagningsområde Stadsdelen Angered
Remissväg Söker själva, BVC, BMM, Bistånd från Barn och unga myndighet, Hagateamet MBHV
Insatsens omfattning/intensitet Alt 1: Gruppverksamhet en eftermiddag i veckan, individuella kontakter erbjuds alla, vanligtvis 1 gång/vecka.
Alt 2: Individuella kontakter, en till två gånger per vecka.
Antal ärenden per år Ca 35 ärenden
Ärendefördelning/ålder De flesta 0–1 år. Kontakten påbörjas alltid under första levnadsåret, men kan ibland pågå lite längre
Ärendelängd Cirka 6 månader
Personal Tre tjänster fördelade på fem personer; socionom, socialpedagog, förskolelärare, specialpedagog, lärare. Vidareutbildningar: Marte Meo, BOF, Systemteoretiska vidareutbildningar, ASQ, Vägledandesamspel, Circle of security mm
Psykolog 8 tim/vecka från Mödra- och barnhälsovården
Bedömningsmetoder ASQ
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Marte Meo, BOF, ICDP, COS-P. Miljöterapeutisk samspelsbehandling
Gruppverksamhet Ja, en eftermiddag i veckan med plats för sex föräldrar och deras spädbarn.
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej, inga specifika barnpsykologiska bedömningar inom ramen för spädbarnsverksamheten.
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt Enhetschef Marie Jonasson marie.jonasson@angered.goteborg.se

 

Namn Spädbarnsverksamheten, Lundby
Åldrar 0–1.5 år
Huvudnamn Göteborgs kommun, Lundby stadsdel, IFO, Resursenheten familj
Ärendetyp Alla föräldrar till spädbarn boende i Lundby som har ett extra behov av stöd i föräldrarollen.
Upptagningsområde Stadsdelen Lundby
Remissväg Alla ska ha tillgång och turordning gäller.
Föräldrar kommer via BVC, BMM, förebyggande socialsekreterare som träffar de flesta förstagångsföräldrar i stadsdelen, Haga specialistmödravård (missbruk)
Insatsens omfattning/intensitet Gruppverksamhet f.n. två ggr i veckan. Enskilda samtal samt Marte Meo-behandling.
Antal ärenden per år Spädbarnsverksamheten har platser för sex spädbarn. Det finns inga fasta "starttider" i exempelvis terminsform utan platserna fylls på varefter under året. Ett snitt av antalet familjer som varit inskrivna, olika länge, under ett verksamhetsår är ca åtta stycken.
Ärendefördelning/ålder Alla barn är mellan 0–1,5 år
Ärendelängd Genomsnittlig längd drygt ett år.
Personal Tre personer på sammanlagt knappt 1,5 tjänst. 2 personal har grundutbildning socionom, den tredje har förskolelärare utbildning. Vidareutbildning: Samtliga av personalen har vidareutbildning i familjeterapi på systemisk grund. En är utbildad terapeut på psykodynamisk grund. En är Marte Meo-terapeut samt en är under utbildning. Metodutbildning: Family Check Up och COS-P. Vi har utbildning i Scott Millers F.I.T.
Bedömningsmetoder Vi gör inga formella bedömningar, mer än som vägledning i vår behandling/bemötande av enskilt föräldra–barn par. Vi använder då i stor utsträckning de analysverktyg som beskrivs i Marte Meo. I övrigt utgår vi utifrån ett psykosocialt/systemiskt perspektiv. Dyaden finns i en kontext etc.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Miljöterapeutisk samspelsbehandling med utgångspunkt från Marte Meo. Marte Meo-behandling. Övrig kompetens – Grundläggande psykoterapi.
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt Enhetschef Anna Tell - Anna.tell@lundby.goteborg.se
Kerstin.martensson@lundby.goteborg.se
Anna.garfalk@lundby.goteborg.se
Cissi.Elvystig@lundby.goteborg.se
Namn Spädbarnsverksamheten, Partille
Åldrar Graviditet. 0 – 2 år
Huvudnamn Partille kommun, socialtjänstens öppenvårdsverksamhet. Delat ekonomiskt ansvar mellan VG-regionen och Partille kommun.
Ärendetyp Vi arbetar bl a med föräldrar med depression, socialt belastade föräldrar som saknar bra modeller i sitt föräldraskap och när det finns oro för anknytningen mellan barn och förälder.
Upptagningsområde Partille kommun
Remissväg Remittenter är i första hand MVC, BVC och socialtjänst. Vi arbetar både med bistånd och serviceärenden.
Insatsens omfattning/intensitet Spädbarnsgrupp för 0–1 år en gång i veckan. Enskilda kontakter från två gånger per månad upp till tre gånger i veckan, beroende på behov
En del av verksamheten är förlagd till Familjecentralen där vi också arbetar med råd och stöd till nyblivna föräldrar.
Antal ärenden per år En grov uppskattning, 20 ärenden på bistånd och 30 ärenden på service
Ärendefördelning/ålder Samtliga 0–2 år
Ärendelängd Gruppverksamhet till barnet är ett år, individuella kontakter upp till ett år, serviceärenden 5–7 träffar
Personal 2 tjänster à 80 % - Familjebehandlare med inriktning spädbarn
Bedömningsmetoder ASQ och ASQ-se, WMCI.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Samspelsbehandling enskilt och i grupp. Marte Meo, COS-P, och Viktoriagårdens modell för samspelsbehandling.
Gruppverksamhet Ja – spädbarnsgrupp från graviditet till att barnet fyllt 1 år.
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt Webb: https://www.partille.se/stod--omsorg/familj-barn--ungdom/stod-till-familjen/familjehuset/
Lena Lejondahl lena.lejondahl@partille.se

 

Namn Spelmannen, Uddevalla
Åldrar 0–3 år
Huvudnamn VG-regionen, NU-sjukvården, BUP
Ärendetyp Barn och familjer med "omfattande regleringssvårigheter" av olika skäl (föräldrars psykiska ohälsa, psykosociala faktorer, trauma, barns egna svårigheter). Spelmannen tillhör en mellanvårdsenhet som arbetar med familjer, men man är en öppenvårdsverksamhet.
Upptagningsområde Norra Bohuslän och norra Älvsborg, 15 kommuner
Remissväg Föräldrar kan söka själva, men de flesta kommer via Mödra- och barnhälsovårdspsykolog, Barnklinik eller Socialtjänst. Tyvärr få från Vuxenpsykiatri.
Insatsens omfattning/intensitet Från flera ggr/vecka till någon gång per månad (oftast i avslutningsfasen)
Antal ärenden per år Cirka 20 nya ärenden per år, och mellan 30 och 40 pågående ärenden
Ärendefördelning/ålder De senaste två åren har verksamheten haft fördelningen (ungefärligt): 0 gravida, 8 under 1 år, 10 1-åringar, 8 två-åringar, 15 tre-åringar och 4 fyra-åringar.
Ärendelängd Behandlingstiden varierar från några månader till flera år.
Personal En psykolog och två behandlingsassistenter med grundutbildning barnskötare, fritidsledare med verksamhetsinriktade vidareutbildningar; 1 legitimerad psykoterapeut och handledare, 2 grundläggande psykoterapiutbildning familjeterapi och KBT, 1 TF-KBT, 1 Marte Meo, 1 BOF, miljöterapi, 3 CPP (Child Parent Psychotherapy)
Bedömningsmetoder Frågeformulär, skattningsskalor och test för att bedöma föräldrars upplevelser av sig själva och av sina barn, undersöka traumatiska händelser för både barn och föräldrar samt för barns utveckling och psykiatriska symtom.
DC:0–3R/DC:0–5
DC:0–5
Behandlingsmetoder Samspelsbehandling, psykopedagogisk behandling, föräldrastöd och CPP.
Gruppverksamhet Nej
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt Eva Jaksjö, psykolog: eva.jaksjo@vgregion.se
Tiina Kvihlén, familjebehandlare: tiina.kvihlen@vgregion.se
Torbjörn Jansson, familjebehandlare: torbjorn.pa.jansson@vgregion.se

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV MBHV-psykologerna i Västra Götalandsregionen arbetar lite olika, men alla erbjuder föräldrastöd individuellt, i par eller i grupp. De flesta psykologerna kan ge utökat stöd med metoder som WWW, COS-P och Lågaffektivt bemötande (för de äldre barnen) och några har Marte Meo kompetens. Psykologbedömning görs, särskilt i de fall familjerna behöver ytterligare behandling vad gäller anknytning och samspel. Dock har de olika teamen inom MHV/BHV i Västra Götaland olika möjligheter att remittera vidare beroende på var i regionen man befinner sig. Till exempel är Samspelsmottagningen i Borås är aktuell remissinstans för psykologerna i och nära Borås, Spelmannen i Uddevalla för den regionen – men i övriga delar av regionen kan möjligheterna till samspelsbehandling vara mycket begränsade.
 

BUP På BUP i VG-regionen finns Spelmannen i Uddevalla, se späd- och småbarnsverksamheter. I övrigt inga identifierade verksamheter för samspelsbehandling av BUP; https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Hitta-vard/

Socialtjänst

Ale – ingen egen möjlighet.
 

Alingsås erbjuder Marte Meo (och COS-P)
 

Borås – ingen egen möjlighet. Hänvisar till att man har tillgång till Borås spädbarnsverksamhet vid behov.
 

Dals-Ed - ingen verksamhet av det slag som ni efterfrågar.
 

Göteborg (Stadsdelarna Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum, Lundby, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Västra Göteborg, Västra Hisingen, Örgryte – Härlanda och Östra Göteborg)

Angered har - förutom sin spädbarnsverksamhet - BOF, Marte Meo, FCU, tejping. Askim/Frölunda/Högsbo: Marte Meo, PYC, BOF, FCU (Family check up), tejping och samspelsbehandling med familjebehandlare i rummet (in vivo). Centrum: Marte Meo, PYC, BOF och FCU. I Lundby finns en spädbarnsverksamhet (se ovan). Norra Hisingen: Marte Meo samt PYC. Västra Göteborg: Marte Meo, BOF, PYC och FCU. Västra Hisingen: BOF, Marte Meo, Tejping, PYC, Samspelsbehandling in vivo Östra Göteborg: FCU, PYC och BOF.
 

Herrljunga - ingen egen. Hänvisar till att man har tillgång till Borås spädbarnsverksamhet vid behov.
 

Hjo – Marte Meo
 

Härryda – PYC, Marte Meo, BOF, ABFT
 

Lidköping – familjebehandling med Marte meo, samspelsbehandling In Vivo, PYC och Trygghetscirkeln. Trygghetscirkeln används både som riktad prevention och som del i behandling.
 

Lysekil – ingen samspelsbehandling
 

Mariestad – Marte Meo
 

Orust – Marte meo
 

Partille – Familjehuset (där också spädbarnsverksamheten ingår) erbjuder både behandling och prevention
 

Skara – Marte Meo
 

Skövde – Lundvivegården erbjuder sedan mer än tjugo år samspelsbehandling för familjer med barn 0 – 12 år. Metoder: Marte Meo, Theraplay, Trygghetscirkeln, samspelsbehandling in vivo mm. https://www.skovde.se/socialt-stod/barn--och-ungdomsavdelningen/Lundvivegarden/
 

Sotenäs – ingen samspelsbehandling. Hänvisar till BUP.
 

Stenungsund – Marte meo
 

Strömstad – Marte Meo (organiserad under barn- och utbildning för prevention, men tar också uppdrag från socialtjänsten)

Tibro – Socialtjänsten kan erbjuda samspelsbehandling (bistånd) Marte Meo och Trygghetscirkeln på familjecentralen
 

Tidaholm – ingen egen. Har vi något tillfälle köpt Marte Meo
 

Tjörn – Marte Meo

Tranemo - ingen samspelsbehandling

Trollhättan – PYC och Real Care Baby. Marte Meo erbjuds vid Familjecentrum

Töreboda - ingen egen. Kan köpa Marte Meo

Uddevalla – ingen specifik samspelsbehandling, men familjebehandling för denna målgrupp.

Ulricehamn – ingen specifik samspelsbehandling

Vara – PYC och Marte Meo

Vårgårda – ingen egen verksamhet. Familjer från Vårgårda kan få hjälp vid Alingsås spädv.

Vänersborg - ingen specifik samspelsbehandling

Åmål – ingen samspelsbehandling.

Gryning Vård AB, som ägs av fyra kommunalförbund i Västra Sverige, driver Birkahemmet i Göteborg, som erbjuder heldygnsvård för utredning och behandling med efterföljande öppenvårdsinsatser för familjer med späda barn. Birkahemmet har lång erfarenhet av samspelsbehandling. Utvecklingsbedömningar görs enligt NBO, ASQ/ASQ:se (Ages and Stages Questionnaires). Behandling omfattar bl a BoF, Trygghetscirkeln, Marte Meo samt spädbarnsmassage. Gryning kan också ge samspelsbehandling på Solsidan i Skara, Boda familjecentrum i Borås, Grynings Familjecentrum Fyrbodal i Vänersborg, Grynings Familjecentrum I Göteborg, Grynings Familjeteam i Lidköping samt Trollbacken i Trollhättan. http://www.gryning.se/verksamhet/birkahemmet/

Prevention och promotion – några exempel

Alingsås – COS-P inom socialtjänstens öppenvård

Borås – erbjuder Trygghetscirkeln på familjecentralen.

Gullspång – ICDP, Småbarnsliv

Grästorp - Utökade hembesök från BVC med familjebehandlare. Föräldragrupper tillsammans BVC, socialtjänst, öppen förskola, elevhälsa och psykolog. Första när barnet är 0-4 mån med fyra träffar som har inriktning anknytning (variant av Trygghetscirkeln?). Föräldragrupp med alla föräldrar till barn som är 2.5 år och sedan en grupp med föräldrar till alla barn som är 5.5 år. COS- P som vi erbjuder alla föräldrar i kommunen, ett samarbete med förskolorna som också erbjuder barnpassning.

Göteborg I Göteborg pågår en långsiktig satsning – Jämlikt Göteborg - för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Som en dela av denna satsning gjordes 2017 en kartläggning av föräldrastödsprogram inom Göteborg stad. Ett fokusområde inom Jämlikt Göteborg syftar till att ge varje barn en god start i livet och inom detta fokusområde satsar Göteborgs stad, tillsammans med Västra Götalandsregionen på det man benämner familjecentrerat arbetssätt samt familjecentraler. https://goteborg.se/jamlikt

På familjecentralen Glasmästaregatan Draken (Centrum) pågår riktad gruppverksamhet som vänder sig till nyblivna föräldrar som av en eller annan anledning är i behov av extra stöd. Verksamheten leds av en förebyggande socionom, en specialpedagog/familjehandledare och en förskolelärare.

Herrljunga – föräldrautbildning på Familjecentralen

Härryda – Aktivt föräldraskap på familjecentralen, Trygghetscirkeln både på Familjecentralen och inom socialtjänstens service.

Karlsborg – På familjecentralen riktad grupp för "sköra föräldrar" med barn 0-6 år, där det finns någon form av riskfaktorer som psykisk/fysisk ohälsa, f d. missbruk eller liknande hos föräldrarna. Föräldrastödsprogrammet ABC har gått som en röd tråd i träffarna, som även innefattat matlagning och individuella uppföljningssamtal. Spädbarnsmassage.
Lidköping – föräldrarådgivare med Marte Meo på familjecentralen. Grupp Unga föräldrar på familjecentralen.
Mölndal – Föräldrar emellan som erbjuder träffar och föreläsningar samt Mötesplatser som en dag varannan vecka för ensamstående föräldrar med ett eller flera barn 0-6 år på Familjecentralen Floran i Mölndal. Mölndal Föräldrar emellan och Mötesplatser https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/hjalp-till-familjen/foraldrakurser/foraldrar-emellan.html

Orust – Spädbarnsmassage

Partille – Familjehuset (se ovan) erbjuder både behandling och prevention

Skövde - ett flertal exempel på prevention och promotion via två familjecentraler. Gruppverksamheter såsom Unga föräldrar, ICDP, ABC, Familjeförskola samt föräldraträffar för förstagångsföräldrar (dels innan förlossningen och dels efter, i samverkan med MVC/BVC).
Sotenäs - Till Familjecentralen finns en psykolog knuten. Vi har också en utsedd VIB grupp(Very Important Baby), där vi redan på mvc erbjuder insatser i samverkan. Socialtjänstens personal på Familjecentralen har utbildning i ICDP.

Strömstad - Familjecentralen tillsammans med förskoleteamet har föräldragrupper med olika teman och i olika åldrar. Dessa föräldragrupper är för alla föräldrar. Inom Resurscentrum har vi också riktade föräldrautbildningar inom NPF. Inom Resurscentrum erbjuder vi föräldrastöd med möjlighet för föräldrar att kontakta specialpedagog, kurator eller psykolog.

Tanum – ICDP på familjecentralen

Tibro – Baby-lek 0-1 år en dag per vecka på familjecentralen

Tidaholm – Gruppverksamhet Unga föräldrar på familjecentralen

Tjörn - På öppna förskolan erbjuder vi speciella öppettider en dag i veckan där vi fokuserar på ålder 0-1. Jag håller också i föräldrar-träffar tillsammans med BVC där det sista tillfället träffar jag grupperna för att prata anknytning och samspel bland annat.

Trollhättan - Vi har personal som arbetar i projekt, liknande Rinkeby-modellen med utökade hembesök, tillsammans med BVC-sköterska, använder ICDP.
Töreboda – Trygghetscirkeln.

Uddevalla – Familjeförskola, en förebyggande verksamhet men alla våra deltagare är alla i "riskzon" dvs har bekymmer av olika slag. Det är helt frivilligt att komma till oss och vi för inga journaler men man skriver in sig i en grupp. Verksamhet är preventiv, vi arbetar inte med specialiserad samspelsbehandling.
Smilla-gruppen. En liten grupp på öppna förskolan Dalaberg som vänder sig till mammor och blivande mammor, som vuxit upp i en familj med missbruk, eller haft eget missbruk, eller pappan till barnet har missbruk.
Lilla öppna förskola En mindre grupp på öppna förskolan Kungstorget som vänder sig till föräldrar med kognitiva svårigheter
Startat en SUF arbetsgrupp i Uddevalla och har ett etablerat samarbete med SUF Uppsala.

Ulricehamn – Trygghetscirkeln vid Familjecentralen

Vänersborg – lokal VIB grupp (se länk nedan)

Sotenäs, Vänersborg m fl kommuner VIB-grupper (Very Important Babies) https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/vib/

Familjecentraler

Familjecentraler finns i följande kommuner: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Borås, Dals-Ed, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Göteborg (Angered, Hjällbo och Lövgärdet (Angered) , Familjehuset Trädet i Västra Frölunda (Askim-Frölunda-Högsbo), Glasmästaregatan Draken (Centrum), Stjärnan i Bergsjön (Östra Göteborg) Tuve (Norra Hisingen), Sandarna (Majorna-Linné), Familjepunkten, Familjecentrerat arbete Norra Biskopsgården, Familjecentrerat arbete Torslanda och Södra Biskopsgården (Västra Hisingen), Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vänersborg och Åmål.

Ale Älvbarnens familjecentral http://www.ptj.se/alvbarnens-familjecentral/

Alingsås https://www.alingsas.se/familjecentralen

Bengstfors Familjecentralen Nyckelspiken http://www.bengtsfors.se/sidor/barn-och-utbildning/familjecentralen-nyckelspiken.html

Borås Familjecentralerna Boda, Norrby och Sjöbo https://www.boras.se/omsorgochstod/stodtillfamiljbarnochunga/familjochforaldraskap/

Dals-Ed http://www.dalsed.se/leva-bo/barn-utbildning/familjecentral-piggelin/

Falköping http://www.falkoping.se/utbildningbarnomsorg/forskolaochbarnomsorg/familjecentralen.

Färgelanda https://www.fargelanda.se/individ-och-familj/familjecentralen/

Grästorp Familjehuset Agera http://www.grastorp.se/omsorg-och-stod/barn-unga-och-familj/stod-till-familj/familjehuset-agera.html

Gullspång Familjecentrum i Gullspång/Hova https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Stod--Omsorg/Barn-ungdom-och-familj/Familjecentrum.html

Göteborgs kommun: Familjecentraler i Angered, Hjällbo och Lövgärdet (Angered) , Familjehuset Trädet i Västra Frölunda (Askim-Frölunda-Högsbo), Glasmästaregatan Draken (Centrum), Stjärnan i Bergsjön (Östra Göteborg) Tuve (Norra Hisingen), Sandarna (Majorna-Linné), Familjepunkten, Familjecentrerat arbete Norra Biskopsgården, Familjecentrerat arbete Torslanda och Södra Biskopsgården (Västra Hisingen)
http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familj-och-foraldraskap/om-familjecentralen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LfyN3AwcgAAjgb

Götene http://www.gotene.se/omsorgochstod/barnochfamilj/stodtillbarnfamiljochungdom/

Herrljunga http://herrljunga.se/omsorg-och-hjalp/barn-ungdom-och-familj/familjecentralen.html

Hjo Familjecentralen Arken https://hjo.se/stod-och-omsorg/familj-barn-och-ungdom/familjecentraler/

Härryda Familjecentralen Hinden i Hindås, Knuten i Landvetter och Eken i Mölnlycke https://www.harryda.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/oppnaforskolor.4.

Karlsborg familjecentralen Björken https://karlsborg.se/kontakter/ovriga/ej-cmg-import---verksamheter/familjecentralen/

Kungälv familjecentralen Fyren i Ytterby http://www.ptj.se/familjecentralen-fyren/

Lerum Familjecentralen Växthuset i Gråbo https://www.lerum.se/Utbildning-och-barnomsorg/Forskola-och-barnomsorg/Familjecentraler/Familjecentralen-Vaxthuset/

Lidköping Guldvingens familjecentral https://lidkoping.se/stod-och-omsorg/familj-barn-unga/guldvingens-familjecentral/

Lilla Edet http://www.lillaedet.se/omsorghjalp/familjbarnochungdom/familjecentral.2798.html

Mariestad Familjecentralen Pärlan https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Barn--Utbildning/Forskola-och-pedagogisk-omsorg/Oppna-forskolan-Parlan.html

Mark familjecentrum Prisman https://www.mark.se/invanare/stod-och-omsorg/barn-unga-och-familjer/familjecentrum-prisman/

Munkedal http://www.munkedal.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjecentral.html

Mölndal Fyrklövern i Lindome och Floran i Åby https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/hjalp-till-familjen/familjecentraler-med-oppen-forskola.html

Partille https://www.partille.se/familjecentralen

Skara http://www.skara.se/barn--utbildning/familjecentralen.html

Skövde Familjecentralen Kärnan https://www.skovde.se/socialt-stod/barn--och-ungdomsavdelningen/familjecentralen-karnan/ och familjecentralen Symfoni https://www.skovde.se/socialt-stod/barn--och-ungdomsavdelningen/Familjecentralen-Symfoni/

Sotenäs Familjecentralen Fyren i Hunnebostrand http://www.sotenas.se/utbildningforskola/familjecentralenfyren.4.20bd014415b583716b783721.html

Stenungsund Familjecentralen Hasselkärnan https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/familjbarnochungdom/

Strömstad https://www.stromstad.se/barnochutbildning/sarskildabehovextrastod/vilkastodfinnsdet/

Tanum Familjecentralen Eken i Tanumshede https://www.tanum.se/utbildningbarnomsorg/familjecentraleneken.4.7664b4813898b7df9845301.html

Tibro Familjecentralen Källan https://www.tibro.se/omsorg-och-socialtjanst/Familj-barn-och-ungdom/Familjecentral/

Tidaholm http://www.tidaholm.se/barnomsorgutbildning/familjecentralen.4.62d6c54d12eb462459480001

Tjörn Familjecentralen Måsen http://www.tjorn.se/barnutbildning/barnomsorg/familjecentralenmasen.4.70ea1c9c1539aa5c8d55b77.html

Trollhättan https://www.trollhattan.se/startsida/utbildning-och-barnomsorg/sarskilda-behov-extra-stod/vilket-stod-finns-det/familjecentrum/

Töreboda Familjecentralen Spindeln https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Stod--Omsorg/Barn-ungdom-och-familj/Familjecentral.html

Uddevalla Familjecentralen Dalaberg https://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-unga/till-dig-som-ar-foralder/familjecentralen.html

Ulricehamn https://www.ulricehamn.se/stodochomsorg/familjecentralen/

Vänersborg familjecentralen Sirius http://www.vanersborg.se/utbildning--barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/familjecentralen-sirius.html

Åmål http://www.amal.se/barn-och-utbildning/barn-och-ungdomsplan/socialtjanstens-uppdrag-barn-och-unga/familjecentralen/

Senast uppdaterad 2018-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson