Västmanland

Tio kommuner: Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar & Västerås

18 951 invånare 0–5 år
Inga späd- och småbarnsverksamheter/team.

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV MBHV-psykologerna i Region Västmanland erbjuder enskilda samtal, lekobservationer (icke-standardiserade) vid behov, COS-P samt WWW. Majoriteten av psykologerna har COS-P-utbildning, två är utbildade i WWW. Ingen instans att remittera till.

BUP Inget eget småbarnsteam eller enhet. För länk till BUP se:
https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka-vard/Ung-och-mar-daligt-I-Vastmanland/

Socialtjänst Marte Meo ingår i utbudet i Kungsör och Sala, medan Arboga anger att man köper tjänster när man behöver erbjuda samspelsbehandling. Norberg och Skinnskatteberg rapporterar att man inte kan ge samspelsbehandling.

Prevention och promotion – några exempel

Norberg erbjuder ICDP vid familjecentralen, medan Surahammar ger PYC som "enskild föräldrautbildning"

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Fagersta, Köping, Norberg och Skinnskatteberg.

Fagersta http://www.fagersta.se/omsorgstod/familjbarnochungdom/familjecentral.

Köping Familjecentrum i Kolsva https://koping.se/stod-och-omsorg/familj/familjecentrum.html

Norberg Familjecentralen Lärkan http://www.norberg.se/sidor/barn--utbildning/familjecentralen-larkan.html

Skinnskatteberg  http://skinnskatteberg.se/barn-skola/forskola-2/forskolor/oppen-forskolafamiljecentral/

Senast uppdaterad 2018-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson