Värmland

16 kommuner: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby & Årjäng

18 313 invånare 0–5 år

- Stegen, Sunne (socialtjänst)
I Värmland finns en späd- och småbarnsverksamhet i kommunal regi som vänder sig till invånarna i Sunne kommun. För invånarna i övriga femton kommuner finns ingen tillgång till späd -och småbarnsverksamhet/team.

Namn Stegen, Sunne
Åldrar Graviditeten. 0–6 år
Huvudnamn Sunne kommun, Socialtjänst
Ärendetyp Familjer som är i behov av stöd i föräldrarollen och som vill utveckla sitt föräldraskap.
Upptagningsområde Sunne kommun
Remissväg Verksamheten är ett bistånd, men sedvanlig utredning är inte ett krav. Familjen kan också själv ansöka om att få komma till Stegen, och bedömningen då görs av personal på Stegen.
Insatsens omfattning/intensitet Gruppverksamhet 2 dagar per vecka à 2 tim . Plats för högst sex familjer samtidigt. Därutöver individuella samtal och avstämningar/utvärderingar. Lokaliserad till familjecentralen.
Antal ärenden per år 7–10 familjer
Ärendefördelning/ålder När uppgiften lämnades hade man 3 barn 0–1 år och fem föräldrar
Ärendelängd Cirka 1 år
Personal Två socionomer (som också har andra arbetsuppgifter inom socialtjänsten) En personal har vidareutbildning inom familjeterapi steg 1, 2 och Marte Meo terapeut.
Bedömningsmetoder Inga specifika bedömningsmetoder avseende relationen föräldrar – barn.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Samspelsbehandling in vivo (miljöterapeutiskt arbete). Marte Meo. Arbete som syftar till empowerment och coping. Familjesamtal/nätverksarbete.
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt https://sunne.se/sv/kommun/stod-och-omsorg/stod-till-familj/Stegen/
Amelie Stodne amelie.stodne@sunne.se

 

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV/ Barn- och familjehälsan

Karlstad - Föräldrastödsmottagningen har hela länet som upptagningsområde. Familjer med barn 0 – 10 år erbjuds riktad samspelsbehandling med Marte meo.

Psykologmottagningen i Värmland erbjuder WWW och LTP. Två psykologer går utbildning i CPP för att ev. öppna ett småbarnsteam i samverkan med BUP. Just nu finns inget spädbarnsteam att remittera till.

BUP erbjuder ingen specifik spädbarnsverksamhet, men BUP Karlstad har kompetens för behandling med Marte Meo och CPP. Se https://www.1177.se/Hitta-vard/Varmland/Kontakt/Barn-och-ungdomspsykiatri-Kanikenaset/

Socialtjänst Karlstad - Familjehuset är till för familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år som har behov av stöd och hjälp till förändring i sin familj. Erbjuder bland annat Marte Meo och PYC. Erbjuder också Marte Meo i förebyggande syfte till familjehem med nyplacerade barn.

BOF med tejping erbjuds i Arvika, medan Marte Meo finns som en del i utbudet i Familjestöd i Kristinehamn, i Sunne (även utanför Stegen) och i Torsby. Torsby är för övrigt på gång att starta en Familjeförskola som kommer at erbjuda samspelsbehandling (liknande Stegen i Sunne). Säffle erbjuder ICDP, medan Hammarö inom kort kommer att börja arbeta med PYC. I den kommunen jobbar man också med Project Support för våldsutsatta mammor och barn (3-9 år). Filipstad, Forshaga, Hagfors, Munkfors och Storfors kan inte erbjuda samspelsbehandling, men beskriver sin möjlighet att hänvisa vidare till Föräldrastödsmottagningen och MBHV-psykologerna.

Prevention och promotion – några exempel

I Karlstad finns Tummen som drivs i samverkan mellan Karlstad kommun och Barn- och familjehälsan inom Landstinget i Värmland. Upptagningsområde är två BVC-områden och verksamheten riktar sig till familjer med barn 0 – 6 år som i något avseende riskerar att inte får sina behov tillgodosedda. https://karlstad.se/globalassets/filer/forskola/tummen/tummen_aug_16.pdf

Eda, Sunne och Årjäng har föräldragrupper på familjecentralen för blivande/nyblivna föräldrar med tema anknytning och samspel. I Eda ingår spädbarnsmassage. I Årjäng omfattas både förstagångsföräldrar och de som redan fått barn.

Hammarö har ICDP på familjecentralen, Kil finns också ICDP- grupp riktat till föräldrar med
I Säffle finns familjehuset Hörnan där man arbetar förebyggande med bland annat babycafé, grupp för föräldrar i samverkan med BVC/MVC, enskilda samtal vid behov.

Säffle Familjehuset Hörnan https://www.saffle.se/sv/stod-omsorg/barn-och-ungdom/familjehuset-hornan/
Trots att det ligger utanför denna kartläggnings uppdrag vill vi nämna att det i Värmland, med säte i Karlstad, finns en ideell föreningen som heter Föräldrastödet i Värmland. Den startades av en grupp doulor från Karlstad som i sitt arbete som stödpersoner inför föräldraskapet insåg det enormt stora behovet av information, stöd och gemenskap i föräldrarollen. Bland annat arbetar man med kulturtolkar inom ramen för ett projekt som heter Jämlik start i livet. Här har man ett samarbete med Göteborg. http://www.foraldrastodet.se/

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Arvika, Eda (Famnen i Charlottenberg), Filipstad, Forshaga, Hagfors, Hammarö, Kil, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Torsby (Torsby och Likenäs) och Årjäng.

Arvika
http://www.arvika.se/omsorgochhjalp/familjbarnochungdom/stodtillfamiljen/familjecentral.4.114f5f7e139ee90caa348ed.html

Eda
Familjecentralen famnen i Charlottenberg https://eda.se/famnen

Filipstad
http://www.filipstad.se/toppmeny/barnutbildning/stodforbarnochunga/familjecentralen.4.682f40b21416e0c3517334.html

Forshaga
http://www.forshaga.se/utbildningochbarnomsorg/familjecentrum.4.3135a3131b66900d48000809.html

Hagfors
http://www.hagfors.se/undersidor/stod--omsorg/barn-och-ungdom/familjecentralen-karnhuset.html

Hammarö
Familjecentralen Mörmö Gård https://www.hammaro.se/familjecentralen

Kil
familjecentralen Kärnan https://www.kil.se/familjecentralen

Kristinehamn
Familjecentralen Källan http://www.kristinehamn.se/stod-omsorg/familjecentralen-kallan

Storfors
Familjecentralen Solbacken http://www.storfors.se/stodochomsorg/familjbarnochungdom/familjecentralen.4.55cd3a5d147583335eb165f.html

Sunne
Familjecentralen Pusslet https://sunne.se/sv/kommun/Barnomsorg/Familjecentralen-Pusslet/

Torsby
Familjecentral i Torsby med filial i Likenäs https://www.torsby.se/utbildningbarnomsorg/forskolaochbarnomsorg/oppenforskolaochfamiljecentral.4.542a66a9156aec9c3f272197.html

Årjäng
Familjecentralen Äpplet https://www.arjang.se/sv/Invanare/Landningssida/Familjecentral/

Senast uppdaterad 2018-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson