Stockholm

26 kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö & Österåker

177 367 invånare 0–5 år

- Spädbarnsverksamheten Titt-Ut (Habiliteringen)
- Kärnan i Norrtälje (TioHundras verksamhet, BUP)
- Späd- och småbarnsteam på vissa av BUP:s mellanvårdsenheter
Upptagningsområde för Tittut och BUP:s mellanvårdsenheter är hela länet. Kärnans upptagningsområde är Norrtälje kommun.

Namn Spädbarnsverksamheten Tittut, Stockholm
Åldrar 0–2 år. Utsträckt åldersintervall (förskoleåldern) för barn med flerfunktionsnedsättning och progredierande sjukdomar
Huvudnamn Stockholms läns landsting/habiliteringen
Ärendetyp Barn med funktionshinder
Upptagningsområde Stockholms län
Remissväg Föräldrarna söker själva
Insatsens omfattning/intensitet Fasta grupper som träffas varannan vecka + möjlighet till eget besök för familjen
Antal ärenden per år 2017 var 93 barn aktuella
Ärendefördelning/ålder Samtliga ärenden 0–2 år
Ärendelängd Cirka ett år, men kan pågå upp till fyra terminer
Personal Fyra tjänster; 2 psykologer/leg psykoterapeuter och 2 specialpedagoger
Bedömningsmetoder Kliniska samtal och observationer.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Behandlingsarbete utifrån objektrelationsteori, anknytningsteori och systemteori med ett salutogent förhållningssätt.
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt http://habiliteringen.se/tittut-spadbarnsverksamheten

 

Namn BUP, Stockholm
Åldrar 0-6 år
Huvudnamn Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Ärendetyp Barnpsykiatriska symptom
Upptagningsområde Stockholms län
Remissväg Remiss via BUP öppenvård
Insatsens omfattning/intensitet Varierande
Antal ärenden per år BUP local öppenvård: totalt 4126
Ärendefördelning/ålder 0–1 år – 558, 1 år 178, 2 år 384, 3 år 752, 4 år 1049, 5 år 1205
Ärendelängd Genomsnittlig antal besök 5 till 9, ärendelängd drygt ett år.
Personal Totalt på MV ca 25 – 30 medarbetare varav en handfull specialiserat sig på behandling av späda- och små barn. Dessa har grundutbildning: Psykolog-, socionom-, och specialist-sjuksköterske-utbildning (barn eller psykiatri) samt behandlartjänster med olika grundutbildningar: mentalskötare, socialpedagog mm. Exempel på vidareutbildningar: Terapiutbildning steg 1, terapiutbildning steg 2; KBT, familj, PDT eller grupp. Handledarutbildning. Vissa har utbildning I ADOS, WISC och WPPSI, DC:0–3, COS-P, Theraplay, MIM, LTP.
Bedömningsmetoder Sedvanlig klinisk bedömning (Stockholms riktlinjer) samt MIM, LTP, förskoleobservationer.
DC:0–3R/DC:0–5
Ja, DC:03R
Behandlingsmetoder Råd & stöd till föräldrar, spädbarnsgrupp, COS-P, behandling i hemmet med samspelsfokus förekommer. I viss mån Theraplay och LTP.
Gruppverksamhet Ja i viss mån
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt 4 MV i BUP Stockholm; 2 i Sektion Öst, MVNO i Danderyd, MVSO Gullmarsplan. 2 i Sektion Väst MVNV Kungsholmen samt MVSV Huddinge. På hemsidan "BUP.se" finns kontaktuppgifter till respektive enhet. BUP Stockholm, Sachsgatan 10, 11861 Stockholm.
Tel: 08-51452000, mail: bup.slso@sll.se

 

Namn Barn- och föräldraverksamheten Kärnan, Norrtälje
Åldrar 0-6 år
Huvudnamn Norrtälje kommun & Stockholms läns landsting
Ärendetyp Barn 0–6 år med psykisk störning, sjukdom eller relationsproblem, som utgör hinder för personlig växt och mognad och där de psykiska problemen skall vara av sådan omfattning och intensitet att hjälpinsatser på primärnivå inte är tillräckliga.
Upptagningsområde Norrtälje
Remissväg Familjerna kommer på remiss inklusive anmälan via telefonsamtal och även genom egenanmälan.
Insatsens omfattning/intensitet Ingen uppgift
Antal ärenden per år 2017 totalt 274 st unika patienter
Ärendefördelning/ålder 51 gravida mammor, 0–1 år 79 barn, 1–3 år 85 barn, 4–5 år 132 barn.
Ärendelängd Ingen uppgift
Personal 5 tjänster; förskolepedagog, socionom och sjuksköterska. Vidareutbildningar är leg barnsjuksköta, specialpedagog, psykoterapeut utbildning steg 1, Marte Meo terapeuter samt triad utbildn., BOF, tejping utbildningar, CPP.
Bedömningsmetoder Utvecklings- och samspelsbedömningar, triadfilmning, anamnestagning ADI-R och 5–15.
DC:0–3R/DC:0–5
Ja
Behandlingsmetoder Triadfilmning/behandling, Marte Meo, BOF, samtal med föräldrar & barn samt tejping/leksamtal, CPP. Miljöterapi & nätverksmöten viktiga inslag.
Gruppverksamhet Anknytningsbaserad relationsbehandling i grupp med barn och föräldrar.
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt http://www.tiohundra.se/karnan

 

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV Det finns inga kliniska BHV-psykolog-tjänster kopplade till BHV. BHV-psykologer finns endast centralt vid BHV-enheten i SLL och deras arbete är riktat mot BVC-sjuksköterskorna.
Spädbarnsmottagningen vid Svenska psykoanalytiska föreningen genomförde under åren 2012–2016 under ledning av Björn Salomonsson ett projekt där tio psykoanalytiker arbetade på olika BVC i Stor-Stockholm. De erbjöd korta konsultationer och terapier till spädbarn och deras föräldrar samt handledde sjuksköterskorna. Projektet finansierat av Allmänna Arvsfonden. Arbetet är nu avslutat (rapport) http://www.spadbarnsmottagningen.se
 

BUP Det finns begränsade möjligheter att få samspelsbehandling (BOF, Marte meo, COS-P, grupp mm) inom BUP Stockholm, framförallt då på de öppenvårdsmottagningar där tidigare sk. späd- och småbarnsteam (del i tidigare sk. subspecialitet späda och små barn) funnits. Tillgången till samspelsbehandling är något varierande beroende på vilken kompetens som finns på respektive enhet. BUP Stockholm har 13 lokala öppenvårdsmottagningar och fyra mellanvårdsenheter. Inom dessa har arbetslag eller specifika medarbetare som huvudsakligt uppdrag att arbeta med späd- och småbarnsfamiljer. Se späd- och småbarnsverksamheter/team samt för spädbarnsgrupp, se http://www.bup.se/sv/Hitta-Mottagning/Mellanvard/Fakta-om-foraldragrupp-inom-mellanvarden/

Socialtjänst
Botkyrka: Ingen specifik samspelsbehandling, men erbjuder systemisk familjebehandling för att stärka föräldraförmågan. Danderyd: erbjuder Marte Meo. Haninge: har samspels- och anknytningsbehandling som ibland också inbegriper Marte Meo. Huddinge: erbjuder Marte meo. Lidingö: Ingen samspelsbehandling, köper vid behov. Nacka: erbjuder Marte Meo. Norrtälje: rapporterar ingenting utöver Kärnan. Nykvarn: erbjuder inte någon samspelsbehandling och känner inte heller till var man skulle kunna få det. Salem: familjebehandlare som arbetar både på Familjecentralen & Öppenvårdsteamet och har specialiserat sig på späd- och småbarnsfamiljer.
 

Stockholm – (Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö, Östermalm) Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Skarpnäck, Spånga-Tensta och Älvsjö uppger att man inte har egen kompetens för samspelsbehandling, men en av våra informanter uppger att samtliga stadsdelar har möjlighet köpa in sådan kompetens inom ramen för Stockholm stads upphandling. Skärholmen ger Trygghetscirkeln som en biståndsbedömd insats och Södermalm har både Marte Meo och Trygghetscirkeln. Hägersten-Liljeholmen avser att pröva MIM och Theraplay under vår/höst 2018.

Sundbyberg: Marte Meo. Södertälje: ett familjebehandlingsteam inom barnöppenvården i Södertälje som arbetar med Marte Meo inom ramen för familjearbetet. Tyresö: Marte Meo till familjehem. Ingen annan samspelsbehandling. Täby: Trygghetscirkeln som del i beslutad insats. Marte Meo kan erbjudas, men aktualiseras oftast efter 5 år. Föräldramottagningen, fd Resursteamet, arbetar med samtal kring föräldraskap och familjeliv. https://www.taby.se/verksamhetswebbar/omsorg-och-stod---vht-web/foraldramottagningen/
 

Upplands Väsby: Marte Meo, WWW. Upplands-Bro: Bryggan är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun och Capio vårdcentral i Bro och Kungsängens vårdcentral, första linjens barn- och ungdomspsykiatris där man kan erbjuda Marte Meo. Solängen är kommunens egen öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer – erbjuder Marte Meo och BOFF. Vallentuna: kan inte erbjuda samspelsbehandling. Har möjlighet att köpa vid behov. Vaxholm: kan inte erbjuda samspelsbehandling. Har möjlighet att köpa vid behov (sällsynt). Värmdö: Marte meo-inspirerad behandling och delar av Trygghetscirkeln. Mycket få ärenden 0-5 år enligt uppgift.

Prevention och promotion – några exempel

Danderyd erbjuder Trygghetscirkeln
 

Huddinge erbjuder Trygghetscirkeln
 

Nacka – erbjuder Trygghetscirkeln
 

Nyköping - Förebyggande enheten arbetar kontinuerligt med föräldrastöd/Föräldraskapsstöd med Motiverande samtal (MI) som grund. Man erbjuder ABC och babymassage grupper på Familjecentralerna och PYC för att stärka föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning.
 

Sigtuna – BabyBoom som innebär att man en gång i månaden bjuder in nyfödda och deras föräldrar till familjecentralen. Presenterar verksamheten och pratar om familjeliv. http://www.sigtuna.se/sv/Omsorg--stod/Barn-ungdom-och-familj1/Familjecentrum/PA-GANG/BabyBoom/
 

Sollentuna – Enheten för föräldrastöd Marte Meo och Trygghetscirkeln använder vi oss av både med enskilda föräldrar samt erbjuder även föräldragrupper varje termin.

Stockholms stad har generellt satsat på ABC (från 3 år) för stöd i föräldraskapet.

Stockholm (Farsta) – Inom Stockholms stad pågår sedan hösten 2017 ett fyraårigt projekt som heter "Stärkt tidigt stöd i samverkan". Projektet syftar till att utöka och stärka det tidiga och förebyggande arbetet med späda och småbarn på olika sätt tex. genom samarbete med bl.a. socialtjänst, BVC, BMM, öppna förskolan och VC.

Stockholm (Rinkeby – Kista) – Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar Hembesöksprogrammet bedrivs i samverkan mellan BVC-sjuksköterskor vid Rinkeby BVC och föräldrarådgivare vid socialtjänstens förebyggande verksamhet, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Projektet initierades mot bakgrund av en gemensam uppfattning hos barnhälsovården och socialtjänsten i området att det finns behov av utökade insatser till stöd för föräldrar, för att förbättra barnens hälsa. Sedan september 2013 erbjuds alla förstagångsföräldrar vid Rinkeby BVC ett utökat hembesöksprogram med sex hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten när barnet är 2-15 månader. Detta program har fått efterföljare runt om i landet. http://folkhalsoguiden.se/nyheter/slutrapport-fran-rinkebyprojektet/

Stockholm (Skarpnäck) En medarbetare har själv utformat ett program som kallas för Bekräftande samspel. Det vänder sig till föräldrar i grupp som har behov av lite mer insatser. Programmet bygger på 6 tillfällen tillsammans med 6-7 föräldrar med barn from ca 3 år (eller alternativt enskild ca 3 gånger)

Täby - Familjecentrum (förstärkt öppen förskola i ett ganska belastat område) erbjuder Trygghetscirkeln i grupp, 9 tillfällen om 1,5 tim. Senaste året har ca 70 föräldrar gått den. Familjeföreläsningar enligt Jesper Juuls teorier/Family Lab.

Täby Familjecentrum https://www.taby.se/verksamhetswebbar/barn-och-utbildning/hagernas-familjecentrum/
 

Upplands Väsby – Föräldragrupp ICDP på Familjecentralen, Trygghetscirkeln.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Ekerö, Haninge (Brandbergen), Huddinge (Huddinge, Flemingsberg, Skogås och Vårby), Järfälla (Kalhäll), Norrtälje, Nynäshamn (Ösmo och Stora Vika), Salem, Saltsjöbaden, Sigtuna, Sollentuna (Sollentuna/Tureberg, Rotebro och Edsberg), Stockholm (Spånga-Tensta), Upplands Väsby, Vallentuna och Vaxholm.
 

Ekerö Ekerö familjecentrum http://www.ekero.se/Utbildning-och-barnomsorg/Forskola-och-barnomsorg/Oppna-forskolan/
 

Haninge Brandbergen https://haninge.se/omsorg-och-stod/familj-vuxna-ungdomar-och-barn/foraldrar/familjecentralen-i-brandbergen/ och Jordbro https://haninge.se/omsorg-och-stod/familj-vuxna-ungdomar-och-barn/foraldrar/familjecentralen-i-jordbro/
 

Huddinge Familjecentralerna Centrala Huddinge, Flemingsberg, Skogås, och Vårby https://www.huddinge.se/stod-och-omsorg/barn-ungdom-och-familj/familjecentraler/

Järfälla Kallhälls familjecentral http://bvc.sll.se/har-finns-vi/kallhall/

Norrtälje http://www.tiohundra.se/familjenshus

Nynäshamn Familjecentralerna Ösmo och Stora Vika http://www.nynashamn.se/Omsorg-och-service/Barn-ungdom-och-familj/Familjecentral-med-oppen-forskola.html

Salem http://www.salem.se/verktygsmeny/lattlast2/5-Stod-och-omsorg/52-Stod-till-barn-ungdom-och-familj/521-Vad-finns-det-for-stod/5211-Familjecentralen/

Saltsjöbaden Familjecentralen Fisksätra Saltsjöbaden https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/familjecentralen/

Sigtuna Familjecentrum Märsta http://www.sigtuna.se/Omsorg--stod/Barn-ungdom-och-familj1/Familjecentrum/

Sollentuna Familjecentralerna Sollentuna/Turebergs, Rotebro och Edsberg https://www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/familj-barn-och-ungdom/Familjecentraler/

Stockholm Familjecentralen i Spånga-Tensta http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Spanga-Tensta/Familjecentralen/

Upplands Väsby http://www.upplandsvasby.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/foraldrastod.html?searchKeyword=familjecentral

Vallentuna Familjens Hus https://www.vallentuna.se/sv/Barnomsorg-och-utbildning/Forskola-och-barnomsorg/-Familjens-hus/

Vaxholm https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/kommun-och-politik/ett-hallbart-vaxholm/social-hallbarhet/foraldrastod/familjecentrum.html

Övriga möjligheter

I Stockholm finns även Ericastiftelsen, som erbjuder behandlingsverksamhet, högskoleutbildning och forskning
http://www.ericastiftelsen.se/psykoterapi1.htm.

Hedenbroinstitutet, driver utbildning, handledning och behandling. Monica Hedenbro har utvecklat MAFI, som står för Mikro Analys och Familje Intervention som används både i behandling och utvärdering. http://hedenbro.se/

Vårljus AB, ett icke vinstdrivande kommunalt bolag i Stockholm, erbjuder institutionsvård för barn, unga och föräldrar med psykosociala problem som är i behov av råd, stöd, omvårdnad och behandling. Vårljus erbjuder behandling i dag- och dygnsvård, behandlingsprogram i öppenvård, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet med skolstöd samt skyddat boende. För ensamkommande flyktingungdomar erbjuder vi gruppboenden, stödboenden, träningslägenheter och träffpunktsverksamhet.
https://www.varljus.se/verksamheter/familjecentrum/

Inom Stockholms stad finns Eurenii Minne för akut utredning och föräldrastöd arbetar i huvudsak med familjer där barnet misstänks fara illa eller där föräldraskapet är ifrågasatt eller tillfälligt är ur funktion där barnen är 0-12 år. I föräldrastödsboendet är uppdragen minst tre månader. Stödet utformas individuellt för varje familj utifrån socialtjänstens uppdrag och familjens stödbehov. Personal finns att tillgå dag och kvällstid såväl vardag som helg. http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Barn-och-familj/Eurenii-Minne/

Senast uppdaterad 2018-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson