Södermanland

Nio kommuner: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa & Vingåker
20 890 invånare 0–5 år
Inga späd- och småbarnsverksamheter/team.

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer


BHV MBHV-psykologerna i Sörmland erbjuder i första hand stödjande samtal i dessa frågor. Som mer riktad metod används MAFI (MicroAnalys & FamiljeIntervention) - två psykologer kan denna metod.

BUP Inga identifierade späd- och småbarnsverksamhet/team inom BUP. För länk till BUP, se https://www.landstingetsormland.se/Halsa-vard/sjukhus/Malarsjukhuset-Eskilstuna/Eskilstuna/Barn-och-ungdsomspsykiatrisk-mottagning/

Socialtjänst Katrineholm och Vingåker kan erbjuda Marte Meo. Gnesta har inte metoder för samspelsbehandling, men köper in Marte Meo vid behov.

Prevention och promotion – några exempel

Katrineholm har en föräldragrupp för Unga föräldrar.

Vingåker planerar att införa "Rinkeby-modellen", det vill säga ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i samarbete mellan BVC och socialtjänst.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Eskilstuna (City, Skiftinge, Tomaskyrkan Skeby och Torshälla), Nyköping (Brandkärr och Arnö), Oxelösund, Strängnäs och Vingåker.

Eskilstuna Familjecentralerna City, Skiftinge, Tomaskyrkan Skeby och Torshälla https://www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola/kommunala-forskolor/oppna-forskolor.html

Nyköping Brandkärrs familjecentral https://nykoping.se/Omsorg--hjalp/Barn-ungdom-och-familj/Familjecentraler/Brandkarrs-familjecentral/ och Arnö familjecentral https://nykoping.se/Omsorg--hjalp/Barn-ungdom-och-familj/Familjecentraler/Arno-familjecentral/

Oxelösund http://www.oxelosund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjecentral/

Strängnäs https://www.strangnas.se/sv/Utbildning--barnomsorg/Forskola/forskolor/strangnas2/oppna-forskolan-familjecentralen/

Vingåker 
https://www.vingaker.se/omsorg-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjecentral/

Senast uppdaterad 2018-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson