Kronoberg

Åtta kommuner: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö & Älmhult

14 273 invånare 0–5 år
- Familjeförskolan i Ljungby (socialtjänst)
- Småbarnsteamet 0–5 år i Växjö (BUP)
Småbarnsteamet i Växjö har hela länet som sitt upptagningsområde, medan familjeförskolan i Ljungby enbart vänder sig till den kommunens invånare.

Namn, ort Familjeförskolan, Ljungby
Åldrar 0-6 år
Huvudman Socialtjänsten Ljungby
Upptagningsområde Ljungby kommun
Insatsens omfattning/intensitet
2½ timme per vecka, vid ett tillfälle.
Antal ärenden per år För närvarande fyra barn
Ärendefördelning/ålder För närvarande 6 mån – 3½ år
Ärendelängd Cirka 1 år
Personal Tre personal: En socionom, en behandlingspedagog samt en socialpedagog/förskollärare. Vidareutbildning: PYC, Marte Meo, Aktivt föräldraskap, ABC, baskurs i lösningsfokuserad terapi
Bedömningsmetoder Utredning på myndighetssektionen
DC:0–3R/DC:0–5 Nej
Behandlingsmetoder Marte Meo, samspelsbehandling in vivo (miljöterapi), PYC, Aktivt föräldraskap, ABC, lösningsfokuserad terapi.
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
 Kontakt/hemsida Sektionschef Sonja Otterholm sonja.otterholm@ljungby.se
Namn, ort Småbarnsteamet, Växjö
Åldrar 0-5 år
Huvudman Region Kronoberg, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken
Upptagningsområde
Hela region Kronoberg
Typ av ärenden Alla barnpsykiatriska frågeställningar för barn under 6 år; relations/samspelsproblematik, beteendeproblem, utvecklingsavvikelser, svåra livshändelser, trauman, svåra regleringsproblem och komplicerad ätproblematik mm.
Remissväg
Remiss från andra verksamheter (ofta MBHV-psykolog eller BVC, socialtjänsten eller barnkliniken) eller egenremiss.
Insatsens omfattning/intensitet Vanligast med 1gång/vecka. Både tätare och glesare förkommer.
Antal ärenden per år Ca 60
Ärendefördelning/ålder  
Ärendelängd Varierar från korta insatser till upp till ett år. Längre kontakter förekommer men är inte det vanligaste.
Personal 2,3 tjänster fördelat på 4 personal samt läkare vid behov. Kurator; steg I familjeterapi & TF-KBT, psykolog 1; TF-KBT & ADOS, psykolog 2; CPP, Barn-unga & trauma, psykolog 3; disputerad, WWW, CPP, BOF, MBT, Barnpsykodiagnostik, samspelsbehandling med video, Barn- unga och trauma, Graviditetens och föräldraskapets psykologi. Psykologerna har utbildning i olika test & bedömningsmetoder; WPPSI, ADOS mm
Bedömningsmetoder Vid utvecklingsproblematik ADOS, WPPSI mm. För samspel/relation observationer av lek och samspel (filmad). Föräldraformulär; SDQ, TSCYS, LITE. Klinisk intervju; WMCI, och gällande svåra livhändelser bl a TESI eller LYLES-P.
DC:0–3R/DC:0–5 Ja DC:0–3R. Planerad utbildning i DC:0–5
Behandlingsmetoder CPP, WWW, BOF, individuellt anpassad psykoterapeutisk behandling, oftast med relationellt fokus.
Gruppverksamhet
Nej
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Läkarbedömning vid behov 
 Kontakt E-post till BUP: ps-bup@kronoberg.se
Telnr till BUP: 0470-58 61 30
Kontaktperson pamela.massoudi@kronoberg.se tel 0470-586144

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV MBHV-psykologerna erbjuder föräldrastödjande samtal, även bedömning av föräldra-barn-samspel/relation och stöd. Viss kompetens och erfarenhet av WWW finns, några arbetar med WMCI & EAS och två av åtta psykologer har gått MBHV-psykolog-utbildningen vid Göteborgs universitet. MBHV kan remittera till BUP:s småbarnsteam vid misstanke om svår anknytningsproblematik och behov av stöd i föräldra-barn-relationen.

BUP
Se beskrivningen av späd- och småbarnsverksamheter/team. Övriga BUP: https://www.1177.se/Kronoberg/Hitta-vard/?q=bup®ions=7

Socialtjänst Se beskrivning av Familjeförskolan i Ljungby i avsnittet späd- och småbarnsverksamheter/team.
I Växjö finns Familjehuset som vänder sig till familjer med barn 0–12 år och som kan erbjuda samspelsbehandling. De metoder som nämns är Marte Meo, Trygghetscirkeln, ICDP.

Promotion och prevention – några exempel

I Växjö gör BVC-sköterska och Socialrådgivare gemensamma hembesök under barnens första 15 månader i två områden.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Lessebo, Ljungby (Ljungby och Lagan), Markaryd, Uppvidinge (Åseda), Växjö och Älmhult.

Lessebo https://www.lessebo.se/sidor/barn-och-utbildning/forskola-och-barnomsorg/familjecentralen-och-oppen-forskola.html

Ljungby
familjecentralerna i Ljungby och Lagan, https://www.ljungby.se/familjecentral

Markaryd
Familjecentralen Lönnen http://www.markaryd.se/innehall/vard/stod/familjecentralen-lonnen/familjecentralen-lonnen

Uppvidinge Åseda familjecentral http://www.uppvidinge.se/2489.html

Växjö Araby familjecenter http://www.vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/barn-ungdom-och-familj/motesplats-for-barn-och-foraldrar-i-araby.html

Älmhult http://www.almhult.se/sv/barnutbildning/forskolaochpedagogiskomsorg/familjecentralen.

Senast uppdaterad 2018-10-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson