Kalmar

Tolv kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby & Västervik

15 995 invånare 0–5 år
Inga späd- och småbarnsverksamheter/team identifierade

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV Alla MBHV psykologer arbetar med insatser på barnhälsovårdsnivå för att stödja föräldra-barn samspelet med metoder som WWW, kognitiv psykoterapi, COS-P, första nivån IPT. Flera av medarbetarna har också har gått specialistkurs i KBT och specialistkurs för MBHV psykologer. WMCI-intervjun används ibland. Samarbete med vuxenpsykiatri inleds när det är aktuellt. Graden av familjens ohälsa avgör vilken roll MBHV-psykologen har.

BUP
På BUP öppenvård Söder i Kalmar har man kompetens att ge Trygghetscirkeln COS-P föräldragrupp, WWW, framförallt för de yngre barnen, Marte Meo samt Theraplay grupp och en samspelsbehandling som är inspirerad av Theraplay. En socionom och en psykolog på BUP i Kalmar som arbetar med de yngsta barnen. Se https://www.ltkalmar.se/halsa-vard/psykiatri/barn-och-ungdomspsykiatri/

Socialtjänst På Familjehuset i Kalmar arbetar tre behandlare (2018-05-18) riktat mot de yngre barnen med samspel och anknytning med bland annat Marte Meo och samspelsbehandling in vivo. Trygghetscirkeln används både som prevention och som del av behandling. Se https://kalmar.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/stod-for-foraldrar-med-barn-upp-till-12-ar---familjehuset.html

I Oskarshamn finns personal som arbetar med Marte Meo och i Vimmerby kan man erbjuda ICDP och PYC.

Mönsterås
och Mörbylånga uppger att man inte har samspelsbehandling i sitt utbud.

Promotion och prevention – några exempel

Emmaboda och Mörbylånga erbjuder Trygghetscirkeln, medan Oskarshamn har ICDP och Aktivt föräldraskap. I Mönsterås finns Föräldrastödet Värme och Ramar som bland annat erbjuder Småbarnsliv (1–3 år) http://www.monsteras.se/Omsorg-hjaelp/Foeraeldrastoed

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Borgholm, Hultsfred, Kalmar (Trill-in, Lindsdal Norrliden, Smedby, Södermöre/Ljungbyholm), Mörbylånga (färjestaden), Nybro, Oskarshamn och Västervik.

Borgholm https://www.ltkalmar.se/halsa-vard/barn-och-modrahalsovard/mottagningar/familjecentral-borgholm/

Hultsfred https://www.ltkalmar.se/halsa-vard/barn-och-modrahalsovard/mottagningar/barnhalsov-hultsfredmorlunda/

Kalmar: Familjecentralerna Centrala Kalmar Trill-in, Lindsdal, Norrliden, Smedby ,
Södermöre/Ljungbyholm. Se https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/oppen-forskola.html

Mörbylånga familjecentralen i Färjestaden https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Barn-familj/Familjecentral/

Nybro 
https://nybro.se/stod-omsorg/stod-hjalp-for-barn-familj/foraldrastod/familjecentrum/

Oskarshamn
http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/barn-och-modrahalsovard/mottagningar/familjecentral-oskarshamn/

Västervik:
Västervik/Gamleby http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/barn-och-modrahalsovard/mottagningar/familjecentralen-gamleby/

Senast uppdaterad 2018-10-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson