Jämtland

Åtta kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre & Östersund

8 605 invånare 0–5 år
Inga späd- och småbarnsverksamheter/team identifierade

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV Föräldra-barnhälsan (FBH) i Region Jämtland Härjedalen, är kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård i hela regionen. Psykolog- och socionomgruppen på FBH består av två socionomer och 6 psykologer, varav en socionom har Marte Meo-utbildning, en psykolog med WWW-utbildning. Ibland används WMCI vid bedömning. På FBH finns kompetens både inom KBT och PDT. Man kan också erbjuda föräldragrupper med utgångspunkt från Collaborative Proactive Sollutions (CPS).

BUP FBH, BUP och BUH ingår i samma verksamhetsområde. Kompetens för samspelsbehandling har varit liten och fördelat på få personer under en period. Här finns några terapeuter med Marte Meo-utbildning och Theraplay, men BUP erbjuder framför allt grupp i COS-P i dagsläget. En översyn mellan BUH, BUP och FBH pågår just nu kring stöd till späda- och småbarn (0-6 år).

Socialtjänst
Av länets kommuner är det enbart Åre som har rapporterat att man möjlighet att ge samspelsbehandling. Där arbetar man med Marte Meo och ICDP. Familjerna kan själva ta en första kontakt på familjecentralen och sen få insats via beslut. Övriga kommuner har inte svarat.

Promotion och prevention – några exempel

I Åre används det lokalt utvecklade föräldraskapsstödsprogrammet Ömsesidig respekt http://omsesidigrespekt.se/

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Berg (Svenstavik), Bräcke, Härjedalen (Hede/Vemdalen), Krokom, Ragunda (Hammarstrand), Strömsund, Åre (Mörsil) och Östersund (Brunflo, Frösön, Gläntan, Lit och Z-gränd).

Berg familjecentralen Svenstavik https://www.berg.se/medborgare/omsorghjalpochvard/familjstottningochekonomi/

Bräcke
http://www.bracke.se/medborgare/stodochomsorg/barnungdomochfamilj

Härjedalens
kommun Familjecentralen i Hede/Vemdalen http://kommun.herjedalen.se/stodomsorg/individochfamiljeomsorg/stodtillbarnochfamiljer/
& Sveg https://kommun.herjedalen.se/stodomsorg/individochfamiljeomsorg/stodtillbarnochfamiljer

Krokom familjecentralen Kongroa https://www.krokom.se/omsorgochhjalp/familjbarnochungdom/stodtillfamiljen/foraldraskap/

Ragunda
kommun: Familjecentralen Oasen i Hammarstrand http://www.ragunda.se/barn-och-utbildning/familjecentralen-oppen-forskola.html

Strömsund
familjecentralen Dunderklumpen http://www.stromsund.se/856.html

Åre
familjecentralen Hjärtat i Mörsil http://are.se/omsorghjalp/familjecentralenhjartat

Östersund
: Brunflo, Frösön, Gläntan, Lit och Z-gränd gemensam hemsida http://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/forskola/oppen-forskola-familjecentral.html

Senast uppdaterad 2018-10-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson