Halland

Sex kommuner: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm & Varberg

22 616 invånare 0–5 år
Inga späd- och småbarnsverksamheter/team identifierade

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV Ingen BHV-psykolog knuten till BHV-enheten

BUP I Halland erbjuder BUP inte bedömning eller behandling gällande samspel för barn under 6 år. För kontakt till BUP se http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/hitta-din-vard/barn-och-ungdomspsykiatri/

Socialtjänst Laholm och Varberg erbjuder Marte Meo.

Promotion och prevention – några exempel

Falkenberg Gruppverksamhet för nyblivna mammor under 24 år, Familjecentrum. https://kommun.falkenberg.se/omsorg--stod/barn-ungdom-och-familj/stod-till-barn-unga-och-familjer/familjecentrum.html
Småbarnsliv används både i grupp och vid individuella kontakter.

Hylte Spädbarnsverksamhet Lindan finns vid Familjecentralen Hyltebruk och är en träffpunkt för föräldrar och spädbarn som behöver litet extra stöd under det första året. Stödet ges i en liten grupp, både föräldrar och barn, att möta barnet utifrån ditt barns behov. http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/vardcentralen-hyltebruk/barnavardscentral-bvc/spadbarnsverksamheten-lindan/

Halmstad och erbjuder Trygghetscirkeln för föräldrar till barn 0-6 år.
https://www.halmstad.se/omsorgstod/barnungdomochfamilj/stodtillforaldrar/
liksom Varberg https://www.varberg.se/omsorgstod/barnungdomochfamilj/stodtillfamiljen/foraldrautbildningar

Falkenberg Gruppverksamhet för nyblivna mammor under 24 år, Familjecentrum, socialtjänsten

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Falkenberg, Hyltebruk, Laholm och Varberg.

Falkenberg Skogstorp https://kommun.falkenberg.se/forskola--skola/forskola/oppen-forskola/familjecentralen-skogstorp.html

Hyltebruk – Familjecentralen i Hylte http://www.hylte.se/utbildningbarnomsorg/forskola/oppnaforskolan.
från FFFFs hemsida: http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/vardcentralen-hyltebruk/barnavardscentral-bvc/oppna-forskolan-pa-familjecentralen/

Laholm https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/barn-unga-och-familj/familjecentralen/

Varberg Familjens Hus https://www.varberg.se/barnutbildning/forskolaochpedagogiskomsorg/

Senast uppdaterad 2018-10-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson