Gotland

En kommun: Gotland

3 473 invånare 0–5 år
Inga späd- och småbarnsverksamheter/team identifierade

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV BHV-psykolog kan göra bedömning med WMCI, men har förutom föräldrarådgivning inte möjlighet att erbjuda samspelsbehandling. Om föräldern och barnet kommer till MBHV-psykolog används ibland WMCI (Working model of the Child Interview) eller delar ur den. Psykolog har KBT-utbildning samt grundläggande kompetens inom IPT. Arbetar ACT-inspirerat.

BUP På specialistnivå finns ingen spädbarnsverksamhet och/eller samspelsbehandling för små barn sedan några år tillbaka, varken inom BUP eller som stöd för föräldrar inom vuxenpsykiatri. En behandlare på BUP har Marte Meo utbildning och kan då erbjuda samspelsbehandling/anknytningsbehandling för späda och små barn. Se https://www.gotland.se/bup

Socialtjänst Broschyren Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten https://www.gotland.se/99252 ger en överblick av socialtjänstens insatser. Familjebehandlingen i Visby erbjuder Marte Meo, samspelsbehandling in vivo (miljöterapeutiskt arbete) och familjesamtal https://www.gotland.se/familjesamtal

Promotion och prevention – några exempel

Grupp för blivande och Unga föräldrar upp till 23 år med barn i åldern 0-5 år. https://www.gotland.se/familjesamtal

Vi har inte funnit några familjecentraler på Gotland.

Senast uppdaterad 2018-10-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson