Bakgrund

På vår webbplats presenterar vi fakta, metoder, erfarenheter, forskning, intressanta exempel mm kring barn som anhöriga och hur ett ändamålsenligt stöd för dessa barn kan utformas. De senaste årens utvecklingsarbete har haft fokus på hur man inom hälso- och sjukvården kan arbeta för att personal ska på bästa sätt kunna beakta barn som anhörigas behov av råd, stöd och information. HSL § 2g

Det finns många andra arenor där arbetet med att uppmärksamma och stötta barn som anhöriga är viktigt; inom socialtjänsten, i idéburna organisationer mm. På denna sida fokuserar vi på förskolan och skolan. Och på deras roll och möjligheter att stödja barn som anhöriga.

En fungerande vardag i förskola och skola är en viktig grund för att barn som anhöriga ska kunna trivas, må bra och lyckas uppnå kunskapsmålen i skolan. Förskolan och skolan har därför en viktigt roll att uppmärksamma de barn och unga som har allvarliga svårigheter hemma.

Har ni tips och idéer på vad som borde finnas med så hör gärna av er till oss.

Senast uppdaterad 2014-10-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson