Förskola och skola

Många barn och unga har någon gång under uppväxten en förälder eller annan vuxen i familjen med allvariga svårigheter som kan påverka såväl skolresultat som den ungas hälsa.
Det är inte förskolans och skolans uppdrag att arbeta med föräldrars svårigheter däremot kan förskola och skola ge betydelsefullt stöd genom att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande inom ramen för sitt uppdrag.

Har din skola goda exempel att dela med er av?

Det kan vara dokument ni har använt, foldrar ni tagit fram mm. Maila ert material till oss så lägger vi upp det här på sidan.

Misstänker du eller känner du till att ett barn far illa? Här finns information om vad du kan göra

Senast uppdaterad 2017-01-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson