Innovative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers (EDY-CARE) – Ersamus+

Nka och Linnéuniversitetet är projektkoordinator för detta Erasmus+ (KA2 Strategiska partnerskap i skola) finansierade projektet, Innovative School Education Methodologies and Tools for Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers, som genomförs tillsammans med de fyra partnerorganisationerna Anziani e Non Solo Societa Cooperativa Sociale i Italien, Ljubljana universitet i Slovenien, Portincarers - Associação Cuidadores i Portugal och European Association Working for Carers (Eurocarers) i Belgien. Projektet kommer att pågå från den 1 oktober 2017 till den 1 mars 2020.

Projektet EDY-CARE handlar om att tillhandahålla innovativa pedagogiska metoder för lärare och skolpersonal (skolsköterskor, psykologer, socialarbetare, ledning) så de kan träna sig i att förbättra sina relationer med elever (16-19 år) som ger stöd eller omsorg till en familjemedlem (ung omsorgsgivare). Unga omsorgsgivare är en utsatt målgrupp med hög risk att lämna skolan förtidigt och utan godkända betyg på grund av sitt omsorgsansvar. EDY-CARE-projektet ska också leda till att främja social integration för unga omsorgsgivare och öka medvetenheten om denna fråga inom skolans sociala miljö, som ännu inte uppmärksammar och tar sig an problemet tillräckligt.

Utifrån detta är huvudsyftet för projektet att lärare och annan skolpersonal ska uppmärksamma unga omsorgsgivare i klasserna och maximera möjligheterna för deras lärande. Projektet kommer att utveckla en handbok och innovativa metoder för utbildning och träning, som tillhandahålls via ett e-lärandeverktyg, MOOC-kurser (massive open online) som ska göras offentligt tillgängliga på fem olika språk (svensk, engelska, italienska, portugisiska och slovenska).

 

 

 
Läs eller ladda ner broschyr om Edy-Care

Läs mer på projektets webbplats

För mer information och kontakt

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

 

Senast uppdaterad 2017-10-06 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson