Care2Work lanserar två onlinekurser som vänder sig till till professionella och till unga omsorgsgivare

Onlinekurs för unga omsorgsgivare. Att stärka professionella i arbetet med unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund

Care2Work är stolta över att kunna lansera en onlinekurs speciellt utformad för unga omsorgsgivare. Det här är ett kort, roligt, engagerande och stärkande digitalt verktyg som ska hjälpa unga omsorgsgivare att utforska de styrkor och färdigheter som de förvärvat genom sina erfarenheter av att vara omsorgsgivare till en familjemedlem.

Vi har bedrivit forskning i fyra länder (Sverige, Storbritannien, Grekland och Italien) som visar att anhörigskap vid ung ålder kan vara en positiv erfarenhet trots de utmaningar det kan medföra. Anhörigskapet kan till exempel bidra till ökad motståndskraft och empati hos de unga omsorgsgivarna och hjälpa dem att utveckla sociala och praktiska färdigheter inom ledarskap, lagarbete, kommunikation, stress- och konflikthantering.

Under genomförandet av kursens video- och scenariobaserade moduler som omfattar de positiva effekterna av anhörigskapet kommer det här verktyget att hjälpa unga omsorgsgivare att förstå hur deras förvärvade styrkor och färdigheter (såsom motståndskraft och empati) som de använder i sin vardag idag också kan användas inom andra områden som till exempel inom arbete och utbildning. Det övergripande målet är att göra ungdomarna mer anställningsbara och underlätta för dem att komma in i vuxenlivet.

Kursens alla moment har prövats av deltagare med stor inlevelse och entusiasm genom Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i Sverige och genom medverkande verksamheter i de övriga tre länderna.

Innehållet i onlinekursen bygger på resultat av kvalitativ forskning med unga omsorgsgivare och yrkesverksamma inom fyra europeiska länder(Storbritannien, Sverige, Italien och Grekland), som genomförs inom ramen för det tvååriga Erasmus+-finansierade projektet Care2Work.
Kursen består av en till några timmars självstudier och deltagarna erhåller ett kursbevis efter genomgången kurs.

Här kan du ta del av kursen: http://care2work.org/training/course/index.php?categoryid=2

Att stärka professionella i arbetet med unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund

Lansering av onlinekurs riktad mot yrkesverksamma som arbetar med unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund (BAME)

Care2Work är stolta över att kunna presentera en digital och interaktiv onlinekurs som designats specifikt för yrkesverksamma som arbetar eller kommer i kontakt med unga omsorgsgivare med minoritets- och utländsk bakgrund (black, asian and minority ethnic groups, BAME).

Målgruppen för kursen omfattar exempelvis fritidsledare, socialarbetare och lärare, och riktar sig både mot erfarna och mindre erfarna utövare. Kursen är fri och finns tillgänglig på svenska, engelska, italienska och grekiska.

Kursen består av fyra kortare delar och bygger på praktiska scenarion och videobaserade övningar där deltagarna får möjligheten att reflektera och öka medvetenheten om sina yrkesområden. Efter avslutad kurs är förhoppningen att deltagarna tillägnat sig:

Att bidra till kunskap och öka medvetenheten om unga omsorgsgivares behov och situation i Sverige och Europa.
Att ge professionella redskap, resurser och verktyg som kan användas direkt i arbetet med unga omsorgsgivare.
Att träna med realistiska fall för att få en känsla av praktisk tillämpning i lärandet.

Kursen har certifierats av oberoende part enligt allmänt accepterade riktlinjer (Continuous Professional Development, CPD).

Innehållet i onlinekursen bygger på resultat av kvalitativ forskning med unga omsorgsgivare och yrkesverksamma inom fyra europeiska länder (Storbritannien, Sverige, Italien och Grekland), som genomförs inom ramen för det tvååriga Erasmus+-finansierade projektet Care2Work.

Kursen består av en till några timmars självstudier och deltagarna erhåller ett kursbevis efter genomgången kurs.

Här kan du ta del av kursen: http://care2work.org/training/course/index.php?categoryid=3

Senast uppdaterad 2017-02-24 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson