Socialstyrelsens utvecklingsarbete

Socialstyrelsens logotype

Socialstyrelsen satsar på utvecklingsarbete som ska stödja barn och unga till föräldrar med olika svårigheter. Socialstyrelsen har fått uppdraget av regeringen tillammans med Statens folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting. 

Målet med det nationella utvecklingsarbetet är att ge barn och unga som växer upp i familjer med missbrukande eller sjuka föräldrar det stöd som de behöver, och att förebygga att dessa barn inte far illa av att växa upp i en sådan miljö genom att tidigt uppmärksamma barnen och se hur de mår och påverkas av situationen.