SKL:s utvecklingsarbete

Sverigers kommuner och Landstings logotype

Sveriges kommuner och landsting, SKL, satsar på utveckling av stöd i föräldraskapet inom missbruks - och beroendevården. Genom satsningen Kunskap till praktik får missbruks- och beroendevården förutsättningar för att stärka föräldraförmågan hos föräldrarna och att upptäcka barnen tidigare.

Det övergripande målet är att stärka barn- och föräldraperspektivet och att barn i dessa familjer ska erbjudas ett ändamålsenligt stöd.